چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨ - 
 

نام و نام خانوادگی مسئول رسیدگی به شکایات:

آقای سیدمحمدجواد شاه صاحب(حراست بیمارستان)

نحوه ی دریافت شکایات مراجعین:

الف : تلفن در ساعات اداری : 36474900-021 داخلی 141

ب: مراجعه ی حضوری به معاونت : طبقه ی اول - واحد معاونت درمان (خانم اعظم شمس)

ج: ملاقات حضوری در ساعات اداری به واحد حراست بیمارستان

   دانلود فایل : فرم شکایات بیمار.docx           حجم فایل 831 KB
   دانلود فایل : فرم رضایتمندی بیماران بستری.docx           حجم فایل 49 KB