سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > قوانین و مقررات 
 
 
   دانلود فایل : آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني «99».pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود فایل : قانون محاسبات عمومی کشور (2).pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود فایل : راهنماي تهيه آيين نامه معاملات.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود فایل : راهکار مدیریت-قانون مدیریت-خدمات کشوری.pdf           حجم فایل 3580 KB
   دانلود فایل : دستور العمل نحوه اداره واحد هاي اجرايي به روش هيأت امنائي.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : دستور العمل نحوه اداره بيمارستان هاي مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1385 كل كشور.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود فایل : دستور العمل پیش پرداخت و علی الحساب در اجراي ماده 34.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود فایل : دستور العمل تضمینات در اجراي ماده 63و 64.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود فایل : دستو العمل اخذ استعلام بهاء و نحوة گردش آن و تصويب خريد.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : آيين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی85.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود فایل : آيين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.pdf           حجم فایل 689 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.