سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه زبان > اعضا هیئت علمی  

 

 

نام و نام خانوادگی

مریم حیدرپور میمه

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد- دانشجوی دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

محل اخذ مدرک

دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه علمی

مربی پایه 25

دوره های تخصصی

 

گرایش کاری

 

پست الکترونیک

mmeymeh@yahoo.com

رزومه

 

رزومه انگلیسی

خانم مریم حیدرپورعضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه زبان دانشکده پیراپزشکی میباشند. ایشان لیسانس ادبیات انگلیسی خود را درسال 1366 ازدانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی خودرا در سال 1370 از دانشگاه  آزاد دریافت نموده اند و هم اکنون دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی می باشند. خانم حیدرپورازشهریور 1370 تاکنون تدریس دروس زبان پیش دانشگاهی ، زبان عمومی ، زبان تخصصی  و اصطلاحات پزشکی را دردانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ،داروسازی ، تواتبخشی ، پیراپزشکی ، تغذیه  پرستاری ، مامایی ، بهداشت وشعبه بین الملل دانشگاه درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای بعهده داشته اند . ضمنا" ایشان ازسال 1367 تا 1370 تدریس دروس عمومی و تخصصی دانشجویان رشته زبان و سایررشته ها دردانشگاه آزاد را بعهده داشته اند.

سوابق پژوهشی :

-چاپ مقاله درمجله Journal of Social Sciences Research (Indexed)  درخرداد ماه سال 1394

- چاپ مقاله ISI درمجله Journal of Research in Medical Sciencesدر بهمن ماه سال 90

-مجری طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1388

-چاپ مقاله درJournal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درتابستان 84

-چاپ مقاله درمجلۀ پژوهنده دردانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی درزمستان 90

- چاپ مقاله ISI درمجله Clinical And Experimental optometry استرالیا درآذرماه سال 90

-چاپ مقاله ISI در Iranian Journal of Ophthalmology  درسال 91

-چاپ مقاله درمجله –JSSR درمرداد ماه 1394

شرکت و ارائه مقاله درچند کنگره بین الملی درکشورهای هلند (کنگره AMEE ) -  ایتالیا( کنگره IFOS)- اطریش (کنگره AMEE)

ایشان علاوه برمقالات فوق دو کتاب نیزبشرح زیر ترجمه و تآلیف کرده اند.

تآلیف کتاب " انگلیسی برای دانشجویان رشته شنوائی شناسی " – انتشارات سمت سال 1384

ترجمه کتاب فیزیولوژی پاتولوژی شنوایی ( مولر) –مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان سال 1385

4-2- مسئولیت های اجرایی و خدماتی:

-مسئول و رابط  مکاتبات بین المللی و مترجم درآموزش کل و تحصیلات تکیملی دانشگاه ازمهرماه 1378 تاکنون

-مسئول اجرایی ارزشیابی درونی تحت ارتباطات برون مرزی و مترجم سایت دفترارزشیابی و برنامه ریزی دانشگاه درمعاونت آموزشی دانشگاه ازسال 1383 تا 1386      

-عضو کمیته ستادی ترجمه برنامه و آیین نامه های آموزشی به زبان انگلیسی دروزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی سال 85-84

 

 

تلفن تماس

22713445

 

نام و نام خانوادگی

فرح صائمیان

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

محل اخذ مدرک

دانشگاه علامه طباطبائی

رتبه علمی

مربی پایه 24

دوره های تخصصی

-

گرایش کاری

-

پست الکترونیک

saemianf@gmail.com

رزومه

خانم فرح صائمیان عضو هیئت علمی  رسمی قطعی این دانشکده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ازدانشگاه علامه طباطبائی (1370)  و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز(1365  ) ازشهریورسال  1372  مشغول به کار به عنوان هیئت علمی دردانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  بوده اند ، و درتمامی دانشکده های این دانشگاه و نیز برخی دانشگاههای دیگر نظیر دانشگاه علامه  طباطبائی 70-71 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1368 تا 1369 و مرکززبانهای خارجی دانشگاه تهران( 1365 تا 1368 ) به تدریس زبانهای عمومی و تخصصی پرداخته اند .ایشان همچنین به مدت 8 سال (1368-1376) درانجمن ایران و آمریکای سابق (کانون زبان ایران ) مشغول تدریس زبان انگلیسی  بوده اند.

فعالیتهای پژوهشی ایشان  به شرح زیر است  :

- چاپ یک مقاله درمجله Journal of Paramedical Sciences(JPS)    (Spring 2012 )

-چاپ یک مقاله درمجله   Journal of Paramedical Sciences(JPS)   

Autumn 2012))

-چاپ یک مقاله درمجله  زبان و ادب  دانشگاه علامه طباطبایی 1382

-ارائه یک پوستردردومین سمیناردانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-یک طرح تحقیقاتی مصوب 85-1384

-کسب رتبه استاد نمونه دانشکده پیراپزشکی درسال 78-1377

تلفن تماس

22713445

 

نام و نام خانوادگی

نغمه خادم باشی

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

محل اخذ مدرک

دانشگاه الزهرا

رتبه علمی

مربی پایه 13

دوره های تخصصی

 

گرایش کاری

 

پست الکترونیک

nkhadembashi@gmail.com

رزومه

 

رزومه انگلیسی

خانم نغمه خادم باشی عضو هیئت علمی گروه زبان دانشکده پیراپزشکی میباشند. ایشان فوق لیسانس آموزشی زبان انگلیسی خود را درسال 1376 ازدانشگاه الزهرا و لیسانس مترجمی انگلیسی خود را درسال 1373 ازدانشگاه آزاد دریافت نموده اند. خانم خادم باشی ازمهرماه 1380 تاکنون تدریس دروس زبان عمومی،زبان تخصصی، و اصطلاحات پزشکی را درانشکده های پزشکی،دندانپزشکی، داروسازی، توانبخشی، تغذیه پرستاری و مامایی و بهداشت بعهده داشته اند.

سوابق اجرایی/ پژوهشی ایشان بشرح زیرمیباشد:

*مسئول گروه ارزشیابی EDO دانشکده پیراپزشکی

*ویراستار مجله دانشکده پیراپزشکی JPS

*مسئول دایره امتحانات و ارتقاء کیفی آزمون های کانون زبان ایران

*مسئول بازرسی و ارتقاء اساتید کانون زبان ایران

*عضویت درانجمن آموزش زبان ایران

 TELLSI | Teaching English Language and Literature Society of Iran

*مدیراجرایی طرح ارتقاء زبان مدیران ارشد شرکت های ایزا ایران و صاایران

*مترجم همزمان  در وزارت راه و ترابری

ب: تآلیفات

*پاسخ تشریحی سؤالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد آموزش زبان (دکترحسین فرهادی-نغمه خادم باشی) –سال 1378

*مهارت سخنرانی و ارائه مطالب در21 گام- انتشارات انستیوتوایزایران-1387 (چاپ پنجم)

*هنرکشف آینده – انتشارات انستیتوایزایران-1385 (چاپ سوم)

ج: مقالات :

*مجری 2 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

*چاپ مقاله درJournal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درتابستان 90

*چاپ مقاله درمجله ISI “Journal of Research in Medical Sciences” دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

*چاپ 2 مقاله ISI درمجله پژوهشی بین المللی سرطان

*داور دو مجله بین المللی

 

 

 

تلفن تماس

22713445

 

نام و نام خانوادگی

فاطمه فاضلی

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

محل اخذ مدرک

دانشگاه شیراز

رتبه علمی

مربی پایه 29

دوره های تخصصی

 

گرایش کاری

 

پست الکترونیک

minafazeli@yahoo.com

رزومه

 

رزومه انگلیسی

خانم فاطمه فاضلی عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه زبان دانشکده پیراپزشکی میباشند. درسال 1363 با درجه کارشناسی دررشته آموزش زبان انگلیسی ازدانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  فارغ التحصیل شدند. درسال 1367 با درجه کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شده  و درهمان سال دربخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی شیراز بعنوان عضو هیئت علمی استخدام شدند . درسال 1370 بعنوان کادرهیئت علمی به بخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی  شهید بهشتی انتقال یافته و از آن زمان تاکنون تدریس دروس زبان عمومی،زبان تخصصی، و اصطلاحات پزشکی را درانشکده های پزشکی،دندانپزشکی، توانبخشی، تغذیه پرستاری و مامایی و بهداشت بعهده داشته اند.

 

سوابق پژوهشی و تآلیفات:

 

تآلیف کتب :

*" انگلیسی برای دانشجویان رشته شنوائی شناسی " – انتشارات سمت سال 1384

*" انگلیسی برای دانشجویان رشته گفتار درمانی " – انتشارات سمت سال 1384

*" انگلیسی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی (2) " – انتشارات سمت سال 1382

*" انگلیسی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی (کاردانی) " – انتشارات سمت سال 1381

*" انگلیسی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی (1) " – انتشارات سمت سال 1371

ترجمه کتاب :

Study Skills for Learning Power  (معجزه تقویت مهارت های یادگیری) انتشارات بصیر سال1378 

 

چندین مقاله ترجمه شده ایشان هم درمجلات ایرانی چاپ شده است. ازتیرماه 1384 بمدت دو سال

عضو کمیته ستادی ترجمه آئین نامه های آموزش به زبان انگلیسی وزارت بهداشت بوده اند.

 

کنفرانس ها و همايش های علمی  :

ازسال 1385 تا کنون در11 کنفرانس بین المللی مربوط به رشته آموزش و تدریس زبان انگلیسی که درکشورهای ژاپن ،سنگاپور ،مالزی، کره جنوبی ، تایلند، هندوستان، ایتالیا، فرانسه،اتریش وآلمان  برگزارگردیده ، شرکت کرده و 3 مقاله ازایشان  درژورنالهای این کنفرانس ها چاپ شده است .

 

تلفن تماس

22713445

 

نام و نام خانوادگی

فروغ رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی در آموزش زبان انگلیسی

محل اخذ مدرک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رتبه علمی

استادیار

دوره های تخصصی

 

گرایش کاری

 

پست الکترونیک

frahimi@sbmu.ac.ir

رزومه

 

رزومه انگلیسی

خانم دکتر رحیمی، استادیار پایه 1_ دکتری تخصصی در آموزش زبان انگلیسی، د رسال 11392 مدرک دکتری تخصصی خود دررشته آموزش زبان انگلیسی اخذ نمودندو اکنون بعنوان کادرهیئت علمی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع به تدریس کردند. ایشان در طول مدت تحصیل و استخدام ، همگام با تدریس ،  فعالیتهای پژوهشی نیز داشته اند که حاصل آن چاپ کتب عمومی و تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی وشرکت در سمینارهای متعدد داخلی و خارجی بوده است. تآلیفات وفعالیتهای های عمده آموزشی و پژوهشی  دکتررحیمی بشرح زیرمی باشد:

 • تدریس در دانشگاههای کشور از سال 1385در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

( دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ، دانشگاه پیام نور شیراز، دانشگاه غیر انتفاعی حافظ شیراز)

 •   چاپ 7 مقاله ISI،1 مقاله ISCو 12 مقاله INDEXED در مجالت معتبر خارجی
 • چاپ 6 کتاب تخصصی و عمومی در حوزه آموزش زبان انگلیسی
 • ارایه مقاله در 22 کنفرانس خارجی و داخلی
 • مجری 3 طرح مصوب دانشگاهی
 • برگزاری و شرکت در چندین کارگاه آموزشی تخصصی
 • عضویت درانجمن آموزش زبان ایران
 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
 • مدیر داخلی مجله آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • داور چند مجله خارجی
 • همکاری با شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

تلفن تماس

22713445

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.