دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
تقویم
 
صفحه اصلي > طرح درس 
 
 
 • مدلسازی پیشرفته - آقای دکتر استکی
 • مدلسازی سامانه فیزیولوژیک - آقای دکتر استکی
 • پردازش سیگنال حیاتی - آقای دکتر استکی
 • روش پژوهش  - آقای دکتر استکی
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته - آقای دکتر استکی
 •  

 • اصول دستگاههای تصویر برداری  - آقای دکتر دیوبند
 • دزیمتری و آشکار سازی  - آقای دکتر دیوبند
 • کنترل کیفیت دستگاه های پرتو شناسی تشخیصی  -آقای دکتر دیوبند
 • فیزیک پرتو شناسی تشخیصی  - آقای دکتر دیوبند
 •  

 • آزمایشگاه مهندسی بالینی -آقای دکتر احمدی 
 • ابزار و  سیستمهای تشخیصی نانوفناوری - آقای دکتر احمدی
 • مدیریت فنی تجهیزات پزشکی و استانداردهای ایمنی -آقای دکتر احمدی
 • ابزار دقیق پزشکی - آقای دکتر احمدی
 •  

 • لیزر و کاربرد آن در پزشکی - آقای دکتر ساسان پور
 • بیوالکترومغناطیس - آقای دکتر ساسان پور
 • اپتیک و کاربرد آن در مهندسی پزشکی - آقای دکتر ساسان پور
 • روش های آنالیز میکروسکوپی نانوذرات  - آقای دکتر ساسان پور
 • سمینار  - آقای دکتر ساسان پور
 • آمار زیستی - آقای دکتر ساسان پور
 •  

 • فیزیک پزشکی -آقای دکتر قربانی 
 • ریاضیات  - آقای دکتر قربانی 
 • حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتو پزشکی -آقای دکتر قربانی
 • امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی - آقای دکتر قربانی
 •  

 • پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی -آقای دکتر مستعار
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی  - آقای دکتر مستعار
 • روش تحقیق در علوم پزشکی -آقای دکتر مستعار
 • فیزیک رادیوتراپی دو - آقای دکتر مستعار
 • فیزیک رادیوتراپی یک - آقای دکتر مستعار
 •  

 • پردازش تصویر پیشرفته  - آقای دکتر شالباف
 • تجهیزات بیمارستانی -آقای دکتر شالباف
 • شناسایی آماری الگو - آقای دکتر شالباف
 •  

 •  پردازش سیگنال حیاتی یشرفته - آقای دکتر عامری
 • پردازش تصویر دیجیتال - آقای دکتر عامری
 • پردازش سیگنال دیجیتال - آقای دکتر عامری
 • کنترل سیسنم های عصبی عضلانی  - آقای دکتر عامری
 • سایر پیوندها
  دانشکده پزشکی 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  کتابخانه دانشکده پزشکی

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
   
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
  شهید بهشــتی -دانشکده پزشکی
  گروه مهندسی و فیزیک پزشکی
  آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشکده پزشکی - طبقه همکف-گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

  تلفن : 22439941- 021

   

  © تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.