شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - 

گروه آموزشی

بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی بهداشت محیط

منو اصلی
اوقات شرعی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاه ها 
 
 

آزمايشگاه هاي گروه بهداشت محيط:‌

 • آزمايشگاه هيدروليك
 • كارگاه نقشه كشي و نقشه برداري
 • آزمايشگاه مواد زائد
 • آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
 • آزمايشگاه شيمي تجزيه و شيمي آب و فاضلاب
 • آزمايشگاه پايلوت آب و فاضلاب و كارگاه لوله كشي و موتور تلمبه.

  توانمنديهاي آزمايشگاه هيدروليك گروه بهداشت محيط 

 وسايل و تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه شامل:

 • ميز هيدروليكي اندازه گيري پارامترهاي مختلف هيدروليكي در خطوط لوله
 • تانك تجمعي و تانك حجمي مخصوص اندازه گيري حجمي و جرمي سيالات
 • ميز هيدروليكي اندازه گيري پارامترهاي مربوط به نيروهاي وارد بر سطوح
 • ميز هيدروليكي اندازه گيري ضرايب آبدهي در انواع سرريزها
 • ميز هيدروليكي اندازه گيري عمق تعليق در بستر سيال
 • دستگاه اندازه گيري عدد رينولدز و عدد فرود در خطوط لوله

توانمنديهاي آزمايشگاه

 • قابليت اندازه گيري كليه ضرائب هيدروليكي در خطوط لوله تحت فشار
 • قابليت اندازه گيري فاكتور اتصال در انواع شيرهاي بكار رفته در تاسيسات
 • قابليت اندازه گيري فاكتور اتصال در انواع زانوئيها ،  سه راهي ها، تبديلها و ساير تجهيزات بكار گرفته شده در تاسيسات آب
 • قابليت اندازه گيري دبي و سرعت در خطوط لوله توسط، دستگاههاي اوريفيس متر، پيتومتر، ونتوري متر
 • قابليت اندازه گيري محاسبه نيروهاي وارد بر سطوح صاف و نيم كره
 • قابليت محاسبه نيروي گشتاور در سطوح تحت فشار
 • قابليت محاسبه ضريب آبدهي در انواع سرريزهاي مثلث و مستطيل شكل
 • قابليت اندازه گيري عمق تعليق در بسترهاي زير سطوح آبگير
 • قابليت اندازه گيري افت فشار در خطوط لوله با قطرهاي مختلف و محاسبه عدد رينولدز، عدد فرود و ساير پارامترهاي مورد نياز در طراحي هيدروليكي 

 توانمنديهاي كارگاه نقشه كشي و نقشه برداري گروه بهداشت محيط (مدير مسئول كارگاه: دكتر محمدرضا مسعودي نژاد)

 وسايل و تجهيزات موجود در اين كارگاه شامل:

 • 20عدد ميز نقشه كشي
 • 5 عدد كامپيوتر  محتوي نرم افزارهاي مختلف نقشه كشي و نقشه برداري مانند برنامه هاي اتوكد – توپو
 • يك عدد پرينتر رنگي جهت چاپ نقشه هاي دانشجويان
 • 4 عدد دوربين تئودوليت
 • 5 عدد دوربين ينو
 • 1 عدد ديستومات
 • كليه وسايل نقشه برداري – شاخص – ژالون- متر نقشه برداري
 • 5 عدد دستگاه شيب سنج
 • 5 عدد منشور مساحي
 • 5 عدد قطب نما

توانمنديهاي آزمايشگاه

 • قابليت اجراي پروژه هاي مساحي در مقياس كوچك
 • قابليت انجام پروژه هاي ترازيابي در مقياس كوچك
 • محاسبه متره در پروژه هاي مربوط به خطوط انتقال و توزيع آب
 • تهيه نقشه هاي تاكئومتري در مقياس كوچك
 • ترسيم نقشه ها با استفاده از نرم افزار كد
 • برآورد حجم خاك ريزي و خاك برداري در پروژه هاي انتقال آب

 توانمنديهاي آزمايشگاه پايلوت گروه بهداشت محيط (مدير مسئول آزمايشگاه : دكتر محمدرضا مسعودي نژاد)

وسايل و تجهيزات موجود در اين كارگاه شامل:

 • پايلوت اندازه گيري پارامترهاي حذف آلاينده هاي موجود در هوا  به روش بيوفيلتر
 • پايلوت اندازه گيري پارامترهاي حذف آلاينده هاي موجود در فاضلاب صنعتي به روش بستر تماسي
 • پايلوت اندازه گيري پارامترهاي توليد اكسيژن با خلوص مختلف در فرايندهاي مختلف تصفيه در آب و فاضلاب
 • پايلوت تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال و ساير تكنيكهاي تصفيه فاضلابهاي شهري

توانمنديهاي آزمايشگاه

 • قابليت ساخت كليه پايلوتهاي مورد نياز جهت انجام آزمايشات مخصوص آب – فاضلاب و هوا
 • قابليت تعيين بهترين روش تصفيه فاضلاب صنعتي در مقياس آزمايشگاهي
 • قابليت تعيين بهترين روش تصفيه آب در مقياس آزمايشگاهي
 • قابليت توليد آبهايي با كيفيت ميكروبي استاندارد و شيميايي استاندارد در مقياس آزمايشگاهي
 • قابليت طراحي ستونهاي بيوفيلتري و كاربرد آنها در تصفيه هواي محيطهاي صنعتي آلوده

 توانمنديهاي آزمايشگاه مواد زائد جامد شهري  گروه بهداشت محيط

 • تعيين  چگالي، نوع و تركيب مواد زائد جامد
 • تعيين رطوبت اندازه ذرات و خاكستر و PH
 • انجام آزمايشهاي تعيين خاصيت و كيفيت كود كمپوست مانند ازت ، فسفر ، پتاسيم ، سديم ، كربن كل
 • تعيين درصد مواد آلي ، تعيين ميزان بعضي از فلزات سنگين
 • تعيين دانه بندي كود كمپوست

وسايل و تجهيزات آزمايشگاه مواد زائد جامد شهري

 • دستگاه اسپكتروفتومتر Dr 2000 ساخت شركت Hatch  يك دستگاه
 • دستگاه اسپكتروفتومتر  يك دستگاه
 • دستگاه PH متركورنينك ساخت كشور انگلستان يك دستگاه
 • دستگاه هدايت سنج ساخت شركت Hatch با سنجش TDS و حرارت يك دستگاه
 • دستگاه سنجش هدايت الكتريكي پرتابل خارجي يك دستگاه
 • دستگاه سانتريفوژ ساخت كشور انگلستان يك دستگاه
 • دستگاه سانتريفوژ ساخت كشور ايران يك دستگاه
 • كوره cc 1000 ساخت ايران    دو عدد
 • اتو ساخت ايران   سه عدد
 • دستگاه فليم فتومتر مدل 405 ساخت ايران يك دستگاه
 • فور ساخت ايران يك دستگاه
 • حمام بخار ساخت ايران دو دستگاه
 • دستگاه آب مقطرگيري حرارتي، 12 ليتر در ساعت يك دستگاه
 • ترازوي آزمايشگاهي دوكفه‌اي ساخت چين يك دستگاه
 • پمپ واكيوم ساخت آمريكا يك دستگاه
 • شيكر گرم كننده با تنظيم درجه حرارت   يك عدد
 • ميكسر با تنظيم تعداد دور در دقيقه يك عدد
 • انواع وسايل شيشه‌اي مورد نياز شامل (پي‌پت، ارلن، بالن، بشر، بطري BOD و غيره)                        به تعداد كافي
 • مواد آزمايشگاهي                                                                                                                           به مقدار كافي

پیوندهای مهم
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن : 1-22432040- 021
پست الکترونیک :
public.health@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.