جمعه ٠٣ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > شرح وظایف مدیریت 
منو اصلی
 
 
کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریتهای زیر نظر معاونت پژوهشی میباشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:
 
1-ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

2-بهبود انگیزه در دانشجویان ،دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

3-بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین ،مولفین و مترجمین بکمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

4-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف بکمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاهها

5-تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

6-برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

7-راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

8-انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پیام و همچنین خبرنامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

 

 اهداف سازمانی :

  • تربیت پژوهشگر در مقاطع مختلف دانشجویی
  • توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان
  • نهادینه کردن نظام پژوهش در سایر امور

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.