سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > شرح وظایف مدیریت 
منو اصلی
 
 
کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریتهای زیر نظر معاونت پژوهشی میباشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:
 
1-ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

2-بهبود انگیزه در دانشجویان ،دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

3-بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین ،مولفین و مترجمین بکمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

4-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف بکمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاهها

5-تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

6-برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

7-راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

8-انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پیام و همچنین خبرنامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

 

 اهداف سازمانی :

  • تربیت پژوهشگر در مقاطع مختلف دانشجویی
  • توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان
  • نهادینه کردن نظام پژوهش در سایر امور

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.