نمایش اخبار
 


مرکز تحقیقات سلول های بنیادی در دستگاه ادراری- تناسلی اقدام به برگزاری دو کارگاه یکروزه در تاریخ های 30 بهمن و 7 اسفند ماه می نماید
کارگاه مبانی کشت سلول، جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی" و " کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی و مدل های کلیه و مجاری ادراری
 ١٣٩٣/١٠/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

Powered By MIT Department
Copyright © 2014 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved