مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

بناي اوليه بيمارستان لقمان واقع در منطقه جنوب غرب تهران ساخته و به بيماران عفوني اختصاص یافت. سپس بهداري وقت تهران در سال 1327 اقدام به گسترش آن با سيصد تختخواب کرد كه به پاس خدمات دكتر لقمان ادهم ملقب به لقمان الدوله كه از پايه‌گذاران دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مي‌باشد بنام لقب وی نامگذاري شد. تا سال 1349 به عنوان بيمارستان شماره 2 تحت نظارت ارتش فعاليت داشت. از سال 1350 در اختيار دانشگاه ملي وقت قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي به فعاليت‌هاي خود ادامه داد و از سال 1362 به مركز پزشكي، آموزشي و درماني لقمان حكيم تغيير نام یافت. در حال حاضر با مساحتي بالغ بر 19000 مترمربع و زيربنايي حدود 29440 مترمربعداراي هشت ساختمان، با 420 تخت مصوب و حدود 95 تخت ستاره‌دار داراي 18 بخش بستري، 17 واحد پاراكلينيك و 33 واحد درمانگاه و مراكز توسعه و پژوهش، تحقيقات مسمومين، تحقيقات عفوني، تحقیقات اختلالات شنوایی در عرصه‌هاي مختلف علمي ارایه خدمت مي‌کند.

 

بخش‌هاي تخصصي :

تعداد تخت

نام بخش

8

ارتوپدي

34

جراحي عمومي

32

جراحي مغز و اعصاب

26

داخلي مغز و اعصاب

22

جراحي گوش و حلق و بيني

17

ابن سينا

19

زنان و زايمان

7

CCU

11

 جنرالICU 

16

 مسمومينICU 

27

عفوني

12

پوست

54

مسمومين ( مردان و زنان)

5

 اورژانسICU 

 

 

بخش‌هاي فوق‌تخصصي :

تعداد تخت

نام بخش

30

داخلي ، گوارش ، نفرولوژي، غدد

24

روماتولوژي

14

قلب و عروق

14

داخلي ريه

18

اطفال

7

نوزادان

 

 

درمانگاه‌ها :

نام درمانگاه

روزهاي فعاليت در هفته

جراحي پلاستيك

شنبه/يك شنبه/چهارشنبه

داخلي اعصاب

شنبه/يك شنبه/دوشنبه/چهار شنبه

عفوني

شنبه الي چهارشنبه

جراحي عمومي

شنبه الی پنج شنبه

روماتولوژي

شنبه/دوشنبه/سه شنبه

زنان و زايمان

شنبه الي پنج شنبه

پزشکی ورزشی

شنبه/دوشنبه / چهارشنبه

بيهوشي

شنبه/يك شنبه/سه شنبه/ چهارشنبه

بينايي سنجي

فعلا نداریم

رژيم درماني

يك شنبه/چهارشنبه

روانپزشكي

شنبه الی چهارشنبه

غدد

شنبه /سه شنبه /چهارشنبه

نفرولوژي

شنبه/یکشنبه

داخلي

شنبه الي چهارشنبه

آلرژي و ايمونولوژي باليني

دوشنبه

اطفال

دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبه

پوست

شنبه الي چهارشنبه

انكولوژي

چهارشنبه

جراحي اعصاب

شنبه/یک شنبه /سه شنبه/چهار شنبه

قلب

شنبه الي پنج شنبه

ديابت

يك شنبه / سه شنبه /پنج شنبه

ENT

شنبه الي چهارشنبه( جز دوشنبه)

سم شناسي باليني و مسموميتها

شنبه الي چهارشنبه

 

 

كلينيك‌ها (ويژه عصر):

روزهاي فعاليت در هفته(عصر)

روزهاي فعاليت در هفته (صبح)

نام كلينيك

شنبه/دوشنبه

یکشنبه /سه شنبه /چهارشنبه

جراحي اعصاب

ندارد

شنبه الي چهارشنبه

          ارتوپدي

شنبه الي چهارشنبه

یك شنبه/ دو شنبه

روماتولوژي

دو شنبه

یك شنبه/ دو شنبه

قلب

شنبه الی چهارشنبه

شنبه/یك شنبه/ دو شنبه

ENT

شنبه الي چهار شنبه

دوشنبه /سه شنبه /چهارشنبه

اطفال

سه شنبه

دوشنبه

نفرولوژي

شنبه/دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه

 

پوست و مو

شنبه / چهار شنبه

 

داخلی

پاراكلينيك‌ها:

نام پاراكلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

 

EEG

شنبه الي پنج شنبه

 

EMG-NCV

شنبه الي پنج شنبه

 
 

ABR-VP_SEP

شنبه الي پنج شنبه

 

تست تعادل

شنبه الي پنج شنبه

 
 

ENOGعصب فاشيال

شنبه الي پنج شنبه

 
 
 

فيزيوتراپي مغز(RTMS)

يك شنبه/سه شنبه/چهارشنبه

 

TCD

یکشنبه و سه شنبه

 

شيمي درماني

شنبه الي پنج شنبه صبح

 

دوشنبه صبح و عصر

 

اسپيرومتري

شنبه تاپنج شنبه

 

برونگوسكپي

شنبه/یک شنبه

 

تست متاكولين

شنبه الي پنج شنبه

 

اكوكارديوگرافي

شنبه الي پنج شنبه صبح و عصر

 

دندانپزشكي

شنبه الي پنج شنبه

 

اديومتري

شنبه الي پنج شنبه

 

كاشت حلزون

شنبه الي پنج شنبه

 

تست ورزش

شنبه الي پنج شنبه صبح و عصر

 

آندوسكپي - كولونوسكپي

شنبه الي پنج شنبه صبح

 

شنبه صبح و عصر

 

آندوسكپي سينوس

شنبه الي چهارشنبه صبح و عصر

 

حجامت

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه عصر

 
 

پوست (برداشتن خال-انجام بيوپسي-تزريق چربي بوتاكس-تراشيدن جوشهاي سطحي- پوآتراپي-فريزكردن- ميكرودرم و...)

شنبه الي چهارشنبه صبح و عصر

 

فيزيوتراپي

شنبه الي پنج شنبه

 
 

كاردرماني

شنبه الي پنج شنبه

 

پاتولوژي

شنبه الي پنج شنبه

 

سنجش تراكم استخوان

شنبه الي پنج شنبه

 

آزمايشگاه

شبانه روزي

 

سونوگرافي

شبانه روزي

 

CTS

شبانه روزي

 

پزشكي هسته اي

شنبه الي پنج شنبه(صبح و عصر)

 
 

 

نشانی:تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خیابان مخصوص. تلفن: 11 - 55419005