شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

 

شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در سال 1319 در یکی از میادین قدیمی شهر فیروزکوه به نام میدان راه‌آهن احداث شد. در ابتدا به نام اداره بهداری نامگذاری شد و اولین مسوول این اداره نوپا دکتر بقائی بود. در همان زمان در محوطه مرکز بهداشت و درمان شهرستان، بیمارستان امام خمینی نیز افتتاح شد. بیمارستان نیز دارای بخشهای جنرال، ccu، اتاق عمل، اورژانس و دیالیز بود، تا اینکه درسال 1385 همزمان با اولین دور سفر رئیس جمهور دولت نهم به ساختمان جدیدالتاسیس در فاصله سه کیلومتری شهر فیروزکوه انتقال یافت و ساختمان قدیمی بیمارستان در سال 1384 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. اولین مرکز بهداشتی و درمانی روستائی در سال 1357 در زریندشت مورد بهره‌برداری قرار گرفت و دکتر صادقی به عنوان سپاهی دانش در آن مشغول به کار شد. اولین داروخانه سطح شهرستان نیز در سال 1331 تاسیس شد که دومین داروخانه در سطح کشور بوده که پذیرای بیمه خدمات درمانی بود.

مراکز تحت پوشش این شبکه شامل موارد زیر است:

نام مرکز

نشانی

تلفن

مرکز بهداشتی  و درمانی شهری –روستایی شهید فرزین

شهر ارجمند، جنب بخشداری

76413414

مرکز بهداشتی و درمانی روستائی شهید باهنر

روستای حصاربن

76439377

مرکز بهداشتی و درمانی روستائی شهدای زرین دشت

روستای زرین دشت

76453221

مرکز بهداشتی و درمانی روستائی  15 شهریور

روستای لزور

76432414

مرکز بهداشتی  و درمانی شهری –روستایی شهدای هفتم تیر

فیروزکوه –میدان راه آهن

76442130

 

 

نشانی: فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن:76442130             76442627