شبکه بهداشت و درمان پیشوا

 

اوایل سال 1389 شهرستان پیشوا از شهرستان ورامین منفک و به عنوان یکی از شهرستانهای استان تهران توسط هیات دولت مصوب شد. پس از ابلاغ سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیشوا، این شبکه در اسفند سال 90 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

مراکز تحت پوشش این شبکه شامل موارد زیر است:

نام مرکز

نشانی

تلفن

مرکز بهداشتی شهید صدوقی

پیشوا، خ شریعتی، خ دکتر وحید دستجردی،کوچه شهید شیرازی

36732043

مرکز بهداشتی طارند

پیشوا، میدان شهید اردستانی، جاده طارند، ابتدای طارند بالا

36718202

مرکز بهداشتی جلیل آباد

جلیل آباد، میدان امام، خ شهید سخایی

36743383

مرکز بهداشتی مهاجری

پیشوا، خ امام، خ کارگر، ک محبت،روبروی مرکز تربیت معلم

36732499-36726669

 

 

نشانی: پیشوا، میدان شهید اردستانی، شبکه بهداشت و درمان پیشوا

تلفن :36720700