دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
تازه ها
صفحه اصلي > درباره ما > شورای دانشگاه 
 
 


اعضای شورای دانشگاه:

اعضای هيات رئيسه ، روسای دانشکده ها ، 2 نفر از اعضای هيات علمی به انتخاب شورای مربوطه ، 2 نفر از اعضای هيات علمی در مرتبه استاد يا دانشيار به انتخاب رئيس دانشگاه .

تبصره : رئيس دانشگاه می تواند در مورد مسائل مربوط به دروس معارف از مدير گروه معارف دعوت نمايد تا با حق رای در شورای دانشگاه شرکت کند

دوره شورای دانشگاه 2 سال است . شورا دارای نائب رئيسی است که توسط اعضای شورا از ميان سه نفر از اعضائی که رئيس دانشگاه پيشنهاد می کند با رای بيشتر انتخاب می شوند .  


اهم وظايف و اختيارات شورای دانشگاه:

- بررسی و تائيد دوره ها و رشته های آموزشی جديد و برنامه آن برای پيشنهاد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

- بررسی و تائيد برنامه های پيشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

- بررسی روشهای همکاری با موسسات دولتی و غير دولتی و تدوين ضوابط آن

- بررسی سالانه امکانات علمی ( نيروی انسانی و تجهيزات ) دانشگاه و تعيين کمبود و طبقه بندی نيازهای علمی و اقدام برای تامين آنها

- برنامه ريزی پذيرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گيرد

- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حلهای لازم

- ارزيابی کلی عملکرد دانشگاه  


وظايف و اختيارات هيات رئيسه دانشگاه:

- فراهم کردن زمينه های اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آيين نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت

- پيشنهاد نمودار تشکيلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه

- فراهم کردن زمينه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفائی دانشگاه و واحدهای وابسته

- ايجاد هماهنگی لازم بين حوزه های مختلف معاونتها

- بررسی آيين نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هيات امناء و تهيه پيشنهاد طرح ها و برنامه هايی که بايد در دستور کار هيات امناء قرار گيرد

- پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه

- پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقيقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی ، پژوهشی تعلق می گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت  


وظايف و اختيارات هيات مميزه دانشگاه:

- رسيدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحيت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب دانشياری و يا استادياری

- ارتقاء اعضاء هيات علمی به مراتب استادياری، دانشياری و استادی

- ارزيابی کيفيت انجام وظايف آموزشی و پيوهشی اعضاء هيات علمی

- رسيدگی به مدارک و تصويب صلاحيت تدريس متخصصان غير دانشگاهی که برای تدريس دعوت شده اند

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.