دوشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٤ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های ستادی > بهداشت خانواده 
 

 

معرفی خدمات واحد تغذیه وبهداشت خانواده مرکز بهداشت غرب

واحد تغذيه، بهداشت خانواده به گروه هاي هدف (كودكان، زنان باردار، زنان در سنين باروري ،میانسالان و سالمندان ) خدمات زیر را در واحدهای تابعه مراكز بهداشتی درمانی ،پایگاه های بهداشتی،خانه های بهداشت ارائه می کند.

v    مراقبتزنان باردار در دوران پیش از بارداری ، بارداري، زايمان و پس از زايمان

v    مشاوره و تنظيم خانواده

v    مراقبت نوزادان، شيرخواران وکودکان

v    مراقبت  میانسالان وسالمندان

v    انجام واكسيناسيون

v    مشاوره قبل ازازدواج

v    مشاوره وآموزش تغذیه سالم به گروه های هدف

v    آموزش مباحث سلامت خانواده به گروه های هدف

v    ارجاع موارد مورد نیاز به پزشک

 

 اهداف برنامه های بهداشت خانواده:

v    افزايش اميد به زندگي در زمان تولد

v    کاهش ميزان مرگ و مير کودکان کمتر از يک سال

v    کاهش ميزان مرگ و مير زنان باردار

v    فاصله گذاري مناسب (family planning)  بین تولدها  

 

معرفی اجمالی برنامه ها

 

 

برنامه مادران

v    هدف از انجام مراقبت هاي دوران بارداري (prenatal care) :

v     حفظ سلامت مادران در دوران پیش از بارداری،  بارداري ، پس از زايمان و تولد نوزاد سالم است.

مراقبت ها شامل:

 

1.مراقبت های پیش ز بارداری

2.مراقبت های دوران بارداری

v    شامل تشخیص حاملگی، مصاحبه،ارزیابی ومعاینات در مراقبت ها،درخواست آزمایش وبررسی،آموزش مادران ،تشخیص بارداری های پرخطروارجاع بموقع،تجویزمکمل ها،ایمن سازی ،بررسی روندوزن گیری وآموزش تغذیه ویزیت پزشک وتکمیل فرم های پرونده است

v    آموزش مادران شامل مباحث: علائم خطر در دوران بارداری، زمان مراجعات، بهداشت فردي، تغذيه در دوران بارداري، مراقبت از كودك ، علائم خطر نوزادي، فاصله گذاري بين تولد‌هااست

 

اين مراقبت بر اساس بوكلت و راهنماي

v    كارشناس و كاردان مامايي و بهداشت خانواده اين آموزش‌ها را در دوره آموزشي عملي کسب خواهند نمود..

برنامه  کودک سالم

v    هدف از مراقبت کودکان كاهش مرگ و مير كودكان و رشد و تكامل مناسب است .

v    مراقبت هاو فواصل آن بر اساس بوكلت و راهنماي مراقبت كودك سالم انجام مي‌شود

v    آموزش و مشاوره نحوه تغذيه در دوران شير دهي بر اساس جزوه آموزشي شير مادر انجام مي شود.

v    تغذيه دوران مختلف زندگي نيز بر اساس كتابچه هاي موجود در مراكز شامل تغذيه در سال اول و دوم زندگي و تغذيه در سنين پيش از دبستان آموزش داده مي‌شود.

    در مراقبت كودكان علاوه بر پايش رشد كه نتایج بررسی در پرونده خانوارثبت می شودبایستی در كارت       پایش رشدنمودار مربوطه تكميل و تفسير اين كارت توسط مراقبين بهداشت به مادر آموزش داده شود.

           

 

         تجويز قطره‌هاي آهن، مولتي ويتامين و آ-د طبق دستورالعمل موجود در مراكز تجويز مي‌شود.

 

تغذیه تکمیلی ونحوه شروع براساس دستورالعمل ها وکتابهای آموزشی تغذیه در سال اول ودوم زندگی که در کلیه مرکز در دسترس است می باشد

مراقبت های ناخوشی های اطفال (مانا) وحوادث وسوانح،از برنامه های دیگر کودکان است که براساس بوکلت چارت مربوط به پزشک وغیر پزشک این خدمات ارائه می شود.

برنامه تنظيم خانواده

 

 

هدف از اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده: تامين سلامت مادران و كودكان با فاصله گذاري بين تولد ها و انخاب آزادانه وآگاهانه خانواده براي دستيابي به تعداد فرزند دلخواه است.روش های پیشگیری از بارداری شامل دوگروه هورموني و غير هورموني مي باشند:

v    روش هاي هورموني:

o       قرص هاي ضد بارداري ترکيبي

o       قرص هاي ضد بارداري پروژستروني

o       کاشت هاي زيرپوستي(نوروپلنت): در حال حاضر در سيستم بهداشتی کشور توزيع نمي‌شود.)

o        آمپول هاي تزريقي سه ماهه(پروژسترونی) و يك ماهه(استروژنی)

v     روش هاي غيرهورموني       

o       کاندوم مردانه

o       آيودي

o       روش هاي دائمي

o       توبكتومي: بستن لوله در خانم‌ها كه در بيمارستان ها انجام مي‌شود.

o       وازكتومي: بستن لوله در آقايان كه اين كار در برخي از مراكز به صورت سرپايي انجام مي‌شود.

تمامي مراجعين در ابتدا بايد تحت مشاوره دقيق قرار گرفته و بر اساس شرايط هر فرد وسيله مورد نظر تجويز و توسط فرد انتخاب شود. هر يك از وسايل فوق داراي منع مصرف مطلق يا نسبي بوده كه لازم است در ابتداي ارائه خدمت مورد بررسي قرار گيرد. همچنين نیازبه انجام برخي معاينات و آزمايش‌ها با توجه به روش انتخابی می باشد كه طبق دستورالعمل مربوطه بايد انجام شود.

همچنين لازم است در طول مشاوره  عوارض جانبي و نحوه برخورد با عوارض هر روش توضيح داده شود . در برخي از موارد علائم خطري وجود دارد كه بايد به داوطلب گوشزد شود .

 در هر بار مراجعه از بروز علائم خطر و عوارض جانبي وسيله سوال شود.

برنامه میانسالان

این برنامه شامل دو خدمت زیر ارائه می شود

1.پاپ اسمير

تشخيص زودرس سرطان گردن رحم با تست پاپ اسمير به عنوان تست غربالگري بهره گرفته مي شود . سرطان رحم داراي مرحله پريکلينيکال طولاني بوده لذا قابليت تشخيص زودرس را دارا ميباشد و در صورت عدم تشخيص و درمان بموقع 40-60 درصد موارد ديسپلازي پیشرفت کرده و مابقي به سمت سرطان مهاجم پيشرفت مي کنند .

در بين سرطان هاي منجر به مرگ در زنها اولويت نهم را به خود اختصاص داده است . زنان 20-65 ساله حداقل يکبار ازدواج کرده ,گروه هدف برنامه هستند.

·        انجام پاپ اسميرحداقل هر 3سال يکبار براي کليه زناني که سه پاپ اسمير اول آنها به فاصله يک سال منفي بوده است .

·        به هر بهانه ايکه خانم گروه هدف به مرکز بهداشتي درماني يا خانه بهداشت مراجعه کند بايد آگاهي هاي لازم درباره تشخيص زودرس گردن رحم و انجام پاپ اسمير و در زمینه افراد در معرض خطر آگاهي هاي لازم داده شود .

2-خودآزمايي پستان

·        استراتژي موجود در پيشگيري و مراقبت از بيماري سرطان پستان به قرار زير مي باشد :

1-آموزش عمومي زنان در خصوص اهميت سرطان پستان

2- معاينات دوره اي توسط پزشک (معاينه و ارجاع حهت ماموگرافي در صورت لزوم )

3-مراجعه فوري در صورت بروز هر نوع تغيير در پستان به پزشک

4-معرفي زنان پر خطر به پزشک

5-ارجاع کليه موارد مشکوک به مراکز تخصصی

 

 برنامه مراقبت‌هاي ادغام‌يافته سالمند

    سالمند در اين مراقبت طبق بوكلت و راهنماي مخصوص كارشناس و پزشك مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه‌هاي باليني ممكن براي شناسايي زودرس بيماري، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده‌است.

 

مشاورهقبل از ازدواج

آموزش زوجین در این مراکز توسط مربی دیده دوره دیده ونمایش فیلم انجام می شود.

 

    برنامه تغذیه سالم

 

با آموزش مباحث تغذیه ای به گروه های هدف ومشاوره تغذیه ،ارتقاءفرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه انجام می شود.

ارتقاء سلامت دانش آموزان ازطريق آموزش تغذيه و آهن ياري در دختران دبیرستانی صورت می گیرد

پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد با آموزش های لازم به پرسنل وگروه هدف وبررسی سالانه اندازه گیری میزان ید ادرار دانش آموزان انجام می شود.

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.