صفحه اصلي > اخبار 
 


>کتاب عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی توسط انتشارات معتبر Elsevier منتشر شد

کتاب عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی توسط انتشارات معتبر Elsevier منتشر شد

فصل 13 کتابNano and micro scale drug delivery systems" " با عنوان "نانوامولسیون ها: سیستم انتقال جدید مواد ضد میکروبی" توسط دکتر مژده حاکمی والاعضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به اتفاق همکاران متخصص در زمینه ساخت نانوامولسیون از مرکز گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی تالیف شده و در سال 2017 توسط انتشارات Elsevier به چاپ رسیده است. 
در این فصل به کاربرد نانوامولسیون ها در انتقال ترکیبات ضد میکروبی، درفارماسوتیک، مکانیسم عملکرد آنها، نانوامولسیون ها با خاصیت ضد سرطانی، کاربرد نانوامولسیون ها در مواد غذایی بعنوان نگهدارنده های غذایی، کاربرد آنها در مارکتینگ مواد غذایی و مواد آرایشی به تفصیل بحث شده است. 
این کتاب توسط انتشارات Elsevier در سال 2017 به چاپ رسیده است، ادیتور کتاب Alexanderu Mihai Grumezescu عضو هیات علمی دانشگاه پلی تکنیک دانشکده علوم مواد و شیمی کاربردی، بخارست رومانی است و فصول مختلف آن با همکاری نویسندگان دیگری از جمله کشورهای آمریکا، کانادا، هند، ایران و برزیل و. . . تالیف شده است. 
در این کتاب مجموعه ای از اطلاعات جدید در رابطه با پیشرفت های بدست آمده در این زمینه همراه با تلفیق اطلاعات سنتی گردآوری شده است. همچنین به مزایا و معایب هریک از روش ها پرداخته و لذا خواننده می تواند با مطالعه این کتاب برای ساخت دارویی با بهترین ساختار و بیشترین اثر تشویق شود. بعلاوه موارد فوق، در این کتاب اطلاعاتی از نظر روش ها، تکنیک ها و دستاوردهای جدید در طراحی داروها با سیستم های انتقالی نانو و با مقیاس میکرو که می توانند موجب پیشرفت ویا حتی تغییراتی در روش های درمانی کلاسیک شوند، ارایه شده است. 
امروزه هدف از درمان مدرن، طراحی سیستم های موثری است که قادر به انتقال دارو به سایت آسیب دیده باشند بدون اینکه صدمه ای به بافت های سالم وارد نماید. در این راستا علم مهندسی مواد امکان ساخت مواد در سایز نانو و با مقیاس میکرو را به منظور انتقال هرچه بهتر داروها به سایت هدف فراهم کرده است.