صفحه اصلي > اخبار 
 


آرامش در همسایگی درمان/ ویدئوی خدمات ارتقاء هتلینگ را تماشا کنید

آرامش در همسایگی درمان/ ویدئوی خدمات ارتقاء هتلینگ را تماشا کنید

کیفیت درمان مولفه های مختلفی دارد. آن چه در طرح تحول سلامت همواره در سال های اخیر مورد توجه و تأکید مجریان آن بوده توجه حداکثری به نیازهای مخاطبان و تداوم درمان در محیطی آرام و اطمینان بخش می باشد. ارتقاء هتلینگ بیمارستانی یکی از این اهداف مهم بود. در این ویدئو، تحول در هتلینگ بیمارستان ها را مشاهده کنید: (روی تصویر زیر کلیک کنید)