صفحه اصلي > اخبار 
 


>بازدید شبانه وزیر بهداشت از بیمارستان لقمان حکیم/ دستور دکتر هاشمی برای توسعه بیمارستان

بازدید شبانه وزیر بهداشت از بیمارستان لقمان حکیم/ دستور دکتر هاشمی برای توسعه بیمارستان

وزیر بهداشت شامگاه 24 خرداد ماه با حضور در بیمارستان لقمان حکیم از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و دستورات لازم را برای توسعه این بیمارستان و رسیدگی به بیماران صادر کرد.

دکتر سید حسن هاشمی به همراه دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بخش های جراحی و مراقبت های ویژه مغز و اعصاب، اورژانس عمومی، اورژانس، بستری و آی سی یو مسمومین و نیز ساختمان در حال ساخت تجمیع اورژانس این بیمارستان بازدید کرد.

وزیر بهداشت همچنین ضمن گفتگو با پزشکان و پرستاران این بیمارستان، از بیماران نیز عیادت کرد.

در جلسه ای که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رییس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لقمان برگزار شد، مهمترین کمبودهای این بیمارستان شامل سی تی اسکن، تجهیزات مورد نیاز برای 18 تخت آی سی یو بخش مغز و اعصاب، تشکیل شبکه مسمومین در کشور با مرکزیت بیمارستان لقمان و نیز کمبود تجهیزات بخش های اورژانس وICUمسمومین و بازسازی این دو بخش، مطرح شد و دکتر هاشمی دستورات لازم را برای تامین این نیازها صادر کرد.

گفتنی است بسیاری از بخش های این بیمارستان مانند جراحی مغز و اعصاب و اورژانس در طرح ارتقای هتلینگ، بازسازی و نوسازی شده اند و اورژانس بیمارستان لقمان در سال گذشته، 16 هزار بیمار را پذیرش کرده و 95 درصد از بیماران اورژانس در کمتر از 6 ساعت و 97 درصد در کمتر از 12 ساعت به بخش های درمانی منتقل شده اند.