صفحه اصلي > اخبار 
 


کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فیروزکوه تشکیل شد

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فیروزکوه تشکیل شد

دومین نشست کارگروه سلامت وامنیت غذائی شهرستان فیروزکوه در سال96 با حضور مهندس طاهری فرماندار ورئیس کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان، دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمدی نیا معاون فنی معاونت اموربهداشتی دانشگاه، مهندس کریمی معاون سیاسی انتظامی فرماندار، دکتربنداد کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ودبیرکارگروه ، روز پنجشنبه 22 تیرماه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
دکتر بنداد کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در این نشست ضمن تقدیر حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر مسئولین محلی با تاکید براهمیت جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذائی، سلامت را محور توسعه پایدار و نقطه مشترک همه ادیان ومذاهب هرجامعه دانسته ونقش سلامت افراد در ایجاد جامعه ایمن را اساسی دانست.
دکترکرمانی درخصوص جامعه ایمن گفت: جامعه ایمن به طور رسمی در اولین کنفرانس جهانی پیشگیری از حوادث و آسيب ها در سپتامبر ١٩٨٩در استكهلم سوئد به وجود آمد. لید كوپينگ ( شهر٣٧٠٠٠ نفري سوئد) از اولين جوامعي بودکه در سال ١٩٧٥ براي همه سنين و همه موقعيت ها به کنترل آسيب ها دسترسي پيدا کرد. وی افزود: طرح اولیه جامعه ایمن درسال ۱۳۷۵تحت عنوان پیشگیری از حوادث در سطح شهرستان تدوین شده است و این طرح به صورت پایلوت درسال ۱۳۷۶ در تعدادی از شهرها آغاز شد. همچنین شهرهای پایلوت در سال۱۳۷۶شامل:کاشمر(خراسان رضوی)، لاهیجان (گیلان)، بوشهر( بوشهر)، شازند (مرکزی)، اسلامشهر (تهران) بوده اند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۳ برنامه جامعه ایمن در یک شهر از هر دانشگاه (۴۰ شهرستان ) اجرا شد. در سال۱۳۸۴ این برنامه در 2 شهر از هر دانشگاه اجرا شد و ازسال ۱۳۸۷ تعداد ۱۲۵شهرستان مجری برنامه جامعه ایمن در کشور می باشند.
دکتر کرمانی افزود: برنامه جامعه ایمن در شهرستان فیروزکوه نیز ازسال 1387 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح شهرستان فیروزکوه آغاز شد و با پیگیری های سرپرست شبکه بهداشت و درمان در سال1394و نیاز و اولویت شهرستان نسبت به جامعه ایمن اجرای برنامه شکل جدی تری به خود گرفت ودرحال حاضر شهرستان فیروزکوه تنها شبکه در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که برنامه جامعه ایمن درآن به طور رسمی وجدی درحال اجرا 
می باشد. وی درادامه از همکاری وتعامل ادارات وحمایت فرمانداری در این زمینه تقدیر وتشکر کرد.
درادامه مصلحی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت درخصوص انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرستان؛ پرچ شهردارفیروزکوه درمورد ساماندهی کشتارگاه، دفن و بازیافت زباله؛ احمدی رئیس آبفای شهری درخصوص ساماندهی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری؛ اهنزی رئیس اداره جهادکشاورزی درزمینه انتقال شرکت تامین ماسه به خارج ازشهرستان؛ فریدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست درخصوص ساماندهی دفن زباله و بازیافت پسماند؛ مطالبی را عنوان کردند وهمچنین به ارایه عملکرد خود درراستای اجرای گام های عملیاتی مصوبات فوق از سال94 تاکنون پرداختند.
دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی در این نشست درخصوص لزوم ایجاد جامعه ایمن و تاثیر آن در درمان مطالبی را عنوان کرد. سپس مهندس طاهری فرماندار شهرستان از تلاش تمامی اعضای کارگروه مربوطه، دکتر رحمانی و دکترمحمدی نیا، معاون سیاسی انتظامی فرماندار و همکاران، زحمات دکتر کرمانی و وزیریان در پیگیری مجدانه مصوبات کارگروه و مشکلات بخش درمان، تقدیر و تشکربه عمل آورد و تاکید کردکه عملکرد عالی کارگروه منجر به بازخورد مثبت و مناسب در جلسات استانی بوده است. در پایان نیز بر توجه همه مسئولین وادارات به موضوع و مصوبات جلسه کارگروه تاکید شد. 
همچنین اهتمام و توجه ادارات بر اجرای دقیق برنامه جامعه ایمن و برگزاری جلسه هماهنگی درتمامی ادارات، شناسائی و رفع مشکلات هر سازمان و ارائه گزارش به صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه سلامت وامنیت غذائی؛ تمامی ادارات نقش ومسئولیت خود را در اجرای برنامه جامعه ایمن ایفا نمایند تا به منطقه امن سلامت دست یابیم؛ تشکیل جلسه وکمیته ای مجزا از کارگروه سلامت وامنیت غذائی جهت اجرای برنامه جامعه ایمن؛ تمامی ادارات به ویژه شبکه بهداشت وآموزش و پرورش درخصوص بحث آموزش درجامعه اهتمام بیشتری داشته باشند؛ فیروزکوه ازجمله شهرهائی است که مردم آن ازسلامت وامنیت سطح بالائی برخوردار می باشند؛ با توجه به رضایتمندی مردم از بخش درمان مطالبات اساسی مردم فیروزکوه وجود نیروهای متخصص بیشتر و خدمات دهی درسطوح تخصصی بالاترمی باشد که نیازمند عنایت ویژه معاونت درمان می باشد؛ ازجمله مصوبات قابل ذکر نشست مذکور بود.