صفحه اصلي > اخبار 
 


دانشگاه در نظام رتبه بندی معتبر بین المللی ASIC، «عالی» شد

دانشگاه در نظام رتبه بندی معتبر بین المللی ASIC، «عالی» شد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حرکت در مسیر استاندارد های آموزشی بین المللی و پس از بازدید کارشناسان، درنظام اعتبار بخشی و رتبه بندی بین المللی ASIC  رتبه «عالی»  را دریافت کرد.
معاونت امور بین الملل دانشگاه با اعلام این خبر، کسب نتیجه رتبه عالی(Premier) در اعتبار بخشی و رتبه بندی بین المللی ASIC  توسط دانشگاه را به خانواده دانشگاهیان علوم پزشکی شهید بهشتی تبریک گفت. 
حسب ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از محورهای مهم فعالیتی معاونت بین الملل،  اعتبار بخشی دانشگاهی در سطح بین المللی بوده است که در جمله سیاستهای کلان دانشگاه در زمان تشکیل معاونت بین الملل به این امور ابلاغ گردید و در برنامه چهارساله قرار گرفت.
پس از تحقیق و بررسی نظام های معتبر رتبه بندی بین المللی، سیستم ارزیاب بین المللی ASIC، متناسب با فعالیت ها و سیاست های دانشگاه به پیشنهاد دبیرخانه اعتبار بخشی بین المللی وزارت بهداشت و با مصوبه هیئت رییسه دانشگاه انتخاب گردید.
دسترسی به استانداردهای آموزشی بین المللی که از اهم اهداف مدیریت دانشگاه قرار گرفته بود، با تلاش مدیریت و کارشناسان واحد اعتباربخشی و رتبه بندی، در معیت سایر کارشناسان و مسئولین فعلی و سابق معاونت امور بین الملل، با تلاش و همدلی همه ارکان علمی و پژوهشی دانشگاه میسر گردید.
پس از ارسال مکاتبات و اعلام وضعیت آموزشی و پژوهشی و برخورداری از فضاهای مناسب دانشگاهی در مجموعه علوم پزشکی شهید بهشتی، بازرسان و کارشناسان موسسه معتبر بین المللی ASIC با حضور در بخش ها و دانشکده های مختلف، شاخصه های مهم و مد نظر خود را مورد ارزیابی قرار دادند.
این موسسه پس از سنجش دقیق شاخص ها، طی مکاتبه ای با معاونت امور بین الملل، ضمن ارسال تأییدنامه خود، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در مرتبه «عالی» قرار داده و دانشگاه را در زمره موسسه های معتبر بین المللی قرار داد.
حضور در این نظام اعتبار بخشی، زمینه مناسبی است تا دانشگاه، بیش از پیش مورد توجه دانشجویان خارجی قرار بگیرد و بر حسب ارزیابی این چنین موسسات بین المللی بتوانند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان یکی از مقاصد معتبر برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. ارتقاء دیگر رتبه بندی های بین المللی، گسترش همکاری های منطقه ای و جهانی، استحکام روابط علمی با سطح اول جهان و توسعه علمی و پژوهشی دانشگاه از دیگر مزایای قرار گرفتن با رتبه عالی در این نظام رتبه بندی است.