صفحه اصلي > اخبار 
 


تداوم بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی/ روند ارائه خدمات زیر ذره بین بازرسان دانشگاه

تداوم بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی/ روند ارائه خدمات زیر ذره بین بازرسان دانشگاه

کارشناسان حوزه نظارتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از روز شنبه چهارم لغایت شامگاه روز یکشنبه 19 شهریورماه از 20 بیمارستان تابعه دانشگاه بصورت سرزده بازدید کردند.
بیمارستان های رفیده، محک، لبافی نژاد، آیت اله طالقانی، امام حسین (ع)، رسالت، بازرگانان، سپیر، ایرانشهر، نورافشار و چمران توسط کارشناسان مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان از لحاظ عملکرد فرایندهای خدمات درمانی و در قالب بازدیدهای عملکردی مورد بازرسی قرار گرفت.
همچنین کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه نیز با حضور در بیمارستان های امام حسین (ع)، مدرس، شهداء تجریش، لقمان حکیم، مهراد، مسیح دانشوری، مهدیه، مردم و سوم شعبان وضعیت حضور پزشکان متخصص مقیم، رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده کلینیکی و پاراکلینیکی، تعیین تکلیف سریع بیماران و بررسی علت ماندگاری را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین علاوه بر بازدیدهای مذکور، کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از پایگاه های اورژانس 115 بخش مرکزی، آبعلی و امامزاده هاشم شهرستان دماوند و کارشناسان نظارت و اعتباربخشی از 67 مرکز درمانی در محدوده تحت پوشش دانشگاه بازدید کردند.
گفتنی است این بازدیدها در راستای نظارت بر عملکرد همکاران و نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ها، بررسی روند اجرای طرح تحول نظام سلامت و گفتگوی رودرو با بیماران و شنیدن مشکلات آنان انجام می شود.