صفحه اصلي > اخبار 
 


سامانه الکترونیکی شناسنامه ورزشی دانشجویان راه اندازی شد

سامانه الکترونیکی شناسنامه ورزشی دانشجویان راه اندازی شد

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی جامع شناسنامه ورزشی دانشجویی خبر داد. دانشجویان برای استفاده از تسهیلات این سامانه می توانند به آدرس sid.sport.sbmu.ac.ir مراجعه نمایند.
این سامانه برای نخستین بار در سطح دانشگاه های کشور راه اندازی شده است و اطلاعات فردی، ورزشی، آناتومیکی و علاقمندی دانشجویان در حوزه ورزش در آن ثبت خواهد شد تا بر اساس آن برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت صورت گیرد.
 سامانه الکترونیکی شناسنامه ورزشی دانشجویان  با فراخوانی بخشی از اطلاعات فردی از سامانه آموزشی سما،، تعیین هویت فرد واردکننده اطلاعات را تشخیص داده و در بخش اطلاعات آناتومیکی و ورزشی موجب تحولی در شیوه جذب دانشجویان به رشته های ورزشی و تیم های همگانی و توسعه ورزش قهرمانی در دانشگاه ایجاد خواهد کرد.
کلیه دانشجویان جهت ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات این سامانه می توانند به آدرس sid.sport.sbmu.ac.ir   مراجعه نمایند.
شایان ذکر است دانشجویان متقاضی اخذ واحد تربیت بدنی 1 و 2 در نیمسال اول نیز پس از مراجعه به این سامانه و طی مراحل ثبت نام می توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.