صفحه اصلي > اخبار 
 


آغاز به کار دستیاران جدید در بیمارستان امام حسین(ع)

آغاز به کار دستیاران جدید در بیمارستان امام حسین(ع)

جلسه آشنایی دستیاران جدیدالورود با مرکز پزشکی امام حسین (ع)، به همت معاونت آموزشی مرکز باحضور روسا و معاونین آموزشی بخش ها، اساتید، دستیاران جدید و ارشد هرگروه، روز یکشنبه 16 مهرماه برگزار شد. 
دکتر حقیقی معاون آموزشی مرکز ضمن خیر مقدم و تبریک موفقیت درآزمون دستیاری، به معرفی مرکز پرداخت. دکتر کیانی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه نیز در رابطه با اخلاق پزشکی مطالبی را به حاضران ارایه کرد. 
در ادامه مراسم معارفه دستیاران جدیدالورود مرکز پزشکی امام حسین (ع)، دکتر امینی متخصص پزشکی قانونی و متخصص طب اورژانس به توضیحاتی در مورد مستند سازی و آشنایی با مسائل پزشکی قانونی پرداخت.