صفحه اصلي > اخبار 
 


دومین کارگاه بین المللی سازی دانشگاه برگزار می شود

دومین کارگاه بین المللی سازی دانشگاه برگزار می شود

معاونت بین المل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور توسعه زیرساخت های بین المللی سازی و گسترش روابط علمی دانشگاهی دومین کارگاه بین المللی سازی را برگزار می کند.
این Workshop با موضوع Horizon 2020   ، + Erasmus ، مرکوری  و پروژه هایDAAD  با رویکرد گرندهای اتحادیه اروپا، بیست و چهارم بهمن از ساعت 9 صبح لغایت 12 در محل سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.
روساء ، معاونین آموزشی ، پژوهشی و بین الملل (رابطین بین الملل)  دانشکده ها ، اعضاء هیئت علمی و پژوهشی و دانشجویان PhD علاقمند می توانند در این کارگاه حضور پیدا کنند.