صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

110 پرونده موسسات پزشکی در کمیسیون قانونی ماده 20 مورد بررسی قرار گرفت

كمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه با حضور دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه در معاونت درمان دانشگاه تشكیل شد.