صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

کتاب ارتباط بیماری التهاب دستگاه گوارش و میکروارگانیسم ها منتشر شد

کتاب "ارتباط بیماری التهاب دستگاه گوارش و میکروارگانیسم ها، باکتری ها، ویروس ها، انگل ها" همراه با توضیح مختصری درمورد سندرم روده تحریک پذیر با تلاش طاهر عظیمی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وزیرنظر دکترحسین دبیری دانشیار گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1396منتشر شده است.