صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

جدیدترین کتاب راهنمای انتشار آثار علمی در دانشگاه منتشر شد

کتاب "راهنمای گزارش و انتشار آثار علمی" براساس پیشنهادهای کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی زیرنظر دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با تلاش دکترسعید صفری استادیار گروه طب اورژانس دانشگاه و مهرنوش یزدانبخش ادیتور مجله Emergency گردآوری و فروردین ماه 96 منتشر شد.