صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

با کتاب گنج نامه تک یاخته شناسی پزشکی آشنا شوید

کتاب گنج نامه تک یاخته شناسی توسط دکتر محمد رستمی نژاد و احمد حسینی صفا گردآوری و تدوین شده و در سال 1393 توسط دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی انتشار یافته است.