صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

چگونه از گزش حیوانات درامان باشیم!

گزش ها یکی از شایع ترین علل مراجعه مردم به مراکز بهداشتی و درمانی می باشد. گزش ممکن است توسط حیوانات اهلی و وحشی یا توسط حشرات و بندپایان صورت پذیرد که هرکدام از این موارد از جهاتی حائز اهمیت است چرا که می تواند باعث بروز بیماری های متعددی بشود.