صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


>نوبت اول طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال به اتمام رسید

نوبت اول طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال به اتمام رسید

نوبت اول طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال 21-19فروردین ماه به مدت سه روز، در مناطق حاشیه تحت پوشش دانشگاه به صورت مراجعه خانه به خانه همه منازل و جستجوی کودکان زیر 5 سال اجرا شد. 
در این طرح سه روزه تعداد 20093 کودک زیر 5 سال دو قطره واکسن دو ظرفیتی فلج اطفال دریافت کردند. از این تعداد 17670 کودک غیر ایرانی و 2423 کودک ایرانی مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. 
لازم به ذکر است اجرای این طرح در راستای برنامه ریشه کنی فلج اطفال هر ساله در دو نوبت با فاصله زمانی تقریبا" یک ماهه در مناطق غیر گرمسیر اجرا می شود. 
 مناطق پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این طرح عبارت بودند از: کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاهها و یا خارج از اردوگاهها اقامت دارند؛ کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی؛  کلیه نقاط
(شهرستان – شهرك -کلنی و. . . ) که به تشخیص معاونان بهداشتی، پوشش واکسن خوراکی فلج اطفال نوبت سوم آنها کمتر از 95 درصد است؛ کلیه مناطق تحت پوشش تیم های سیار؛  کلیه کودکان زیر 5 سالی که احتمالا همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند. 
گفتنی است نوبت دوم اجرای طرح فوق از تاریخ 23/2/96 لغایت 25/2/96 در مناطق ذکر شده اجرا می‌ شود.