صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


ثبت نام 500 دانشجوی دستیاری و تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی جدید

ثبت نام 500 دانشجوی دستیاری و تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی جدید

به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت نام دانشجویان Ph.D روزانه و پردیس؛ 2-1 مهرماه در دانشکده پزشکی انجام شد. در این مرحله 43 نفر دانشجویان روزانه و 10 نفر دانشجویان پردیس در رشته های انگل شناسی، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، بیوشیمی، بیولوژی تولید مثل، علوم تشریحی، روانشناسی بالینی، ژنتیک پزشکی، فیزیولوژی، مهندسی پزشکی و نانوفناوری ثبت نام کردند.
همچنین ثبت نام دانشجویان ارشد روزانه و پردیس نیز 12-11 مهرماه در دانشکده پزشکی برگزار شد. در این مرحله نیز 47 نفر دانشجویان روزانه و 17 نفر دانشجویان پردیس در رشته های انگل شناسی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، بیوشیمی، علوم تشریحی، روانشناسی بالینی، ژنتیک انسانی، فیزیولوژی، مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی موفق به ثبت نام شدند.
لازم به ذکر است ثبت نام دستیاران جدید الورود نیز با تعداد 383 نفر در 25 رشته تخصصی در دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.