صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


>دوفضایی شدن و پارادایم جدید در علوم پزشکی و خدمات حوزه سلامت

دوفضایی شدن و پارادایم جدید در علوم پزشکی و خدمات حوزه سلامت

سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با حضور در جشنواره تعالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوع دوفضایی شدن در دانش پزشکی و خدمات حوزه سلامت سخنرانی کرد.

دکتر عاملی اظهار داشت: منظور از دوفضایی شدن پزشکی ظهور و گسترش صنعت همزمان اطلاعات و ارتباطات فضای زیست جهان است که در کنار فضای اول فیزیکی را به وجودآورده وماهیت منحصر بفرد فضای دوم زندگی، صحبت از پارادایم جدیدی در تمامی حوزه های علم از جمله علوم سلامت می کند.

وی ادامه داد: در حوزه تشخیص، درمان و فرآیندهای مهارتی و حرفه ای اعم از پرستاری و مراقبت های پزشکی، توانبخشی، اورژانس وتمامی حوزه تخصصی پزشکی مثل جراحی، آسیب شناسی، شنوایی سنجی، قلب و عروق با دو فضایی شدن پزشکی مواجه شده ایم.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ظرفیت های دوفضایی شدن جهان درعلوم پزشکی مطالبی را ارائه داد و گفت: ظرفیت های فضای مجازی در سطح درمان در حوزه جراحی، جراحی با کمک ربات یا رایانه و جراحی از راه دور، توانبخشی و همچنین امدادگری کاربرد دارد و ظرفیت های مجازی نیز در سطح تشخیص در حوزه هایی نظیرامکان جمع آوری و استفاده موثر از اطلاعات سلامت، استفاده از سیستم مدل سازی و شبیه سازی، استفاده از ربات های غیرتهاجمی دربخش تشخیصی و بهینه سازی استفاده از اطلاعات به منظور تقویت قدرت تشخیصی دارای کاربرد است.

وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت های دوفضایی جهان برای علوم سلامتی می توان در سطح آموزش بعنوان آموزش علوم سلامت و ابزاری برای آموزش بهره برد. همچنین از این فضا می توان برای پرونده های پزشکی در راستای دسترسی همزمان از مکان های مختلف، تنوع نمایش داده ها، پشتیبانی از ورود ساخت یافته داده ها، کمک به تصمیم گیری، تبادل الکترونیکی داده ها و به اشتراک گذاشتن آنها، حمایت از تحقیقات اپیدمیولوژی بالینی و بهبود تکمیل مدارک بالینی و مدارک تصمیم گیری استفاده کرد.

 عضو شورای عالی فضای مجازی؛  شنوایی شناسی از راه دور، چشم پزشکی از راه دور، کمک اضطراری از راه دور، مراقبت در منزل از راه دور، پرستاری از راه دور، استفاده از کفش های خودکار و مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی، پایش از راه دور، سلامت همراه و روانپزشکی از راه دور از جمله مزیت های پزشکی دوفضایی شدن پزشکی دانست.

عاملی همچنین در این اجلاس در خصوص مواردی نظیر؛  کارمکانیکی، ورود به تفکر جامع فکر پزشکی الگوریتمی، رویکرد فرهنگی به نظام فراگیر الگوریتمی منتهی به سلامت و سعادت، الگوریتمی شدن همه روندهای توسعه و پیشرفت پایدارو طراحی کوانتومی رفتار و امکان تنوع و تدرج در رفتار مجازی مطالبی را عنوان کرد.