صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


>تزریق واکسن نوزادان در مطب ها بهتر است یا مراکز بهداشتی؟

تزریق واکسن نوزادان در مطب ها بهتر است یا مراکز بهداشتی؟

دکتر مقیمی فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دراین خصوص گفت: زمان مصرف هر نوع واکسن و شرایط نگهداری برای سالم ماندن آن بسیارحائز اهمیت است و این کار نیاز به دقت فراوان دارد، اما در بسیاری از مطب‌ها این کار انجام نمی‌شود. به همین علت تزریق واکسن نوزادن و اطفال در مطب‌های خصوصی توصیه نمی شود و بهتر است والدین فرزندان خود را جهت واکسیناسیون به مراکز بهداشت ببرند. 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تزریق واکسن در مطب‌های خصوصی در صورتی بدون اشکال است که تمامی موارد در مورد نگهداری و مصرف آن مانند تاریخ مصرف واکسن، زنجیره سرما و استریل بودن وسایل تزریق و موارد بهداشتی دیگر در مورد آن رعایت شده باشد. 
وی درباره زنجیره سرما توضیح داد: یکی از شرایط نگهداری واکسن؛  زنجیره سرما است که در مراکز بهداشتی، دمای واکسن‌ها در یخچال با استفاده از دماسنج‌های مخصوص بین 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری می شود، این کار برای جلوگیری از یخ‌زدگی و یا گرم شدن یخچال لازم و ضروری است. 
عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: زمان مصرف هر نوع واکسن و شرایط نگهداری برای سالم ماندن آن بسیارحائز اهمیت است و این کار نیاز به دقت فراوان دارد، اما در بسیاری از مطب‌ها این کار انجام نمی‌شود.