صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


>نوآوری های حوزه سلامت ریه زیر چتر حمایتی مرکز مسیح دانشوری

نوآوری های حوزه سلامت ریه زیر چتر حمایتی مرکز مسیح دانشوری

دکتر پریسا فرنیا معاون پژوهش و فناوری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری درباره اهداف پژوهشکده سل و بیماری های ریوی گفت: یکی از اهداف مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی در زمینه تولید، درخواست و انتشار دانش جدید پزشکی این است که سرآمد سایر مراکز علمی کشور باشد. از اینرو، پژوهش و ادغام آن با آموزش، از اولویت های اصلی این مرکز است. 
معاون پژوهش و فناوری مرکز با بیان اینکه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی با دارابودن پژوهشگران متخصص و کادر مجرب علمی از پژوهشگران در زمینه ارتقا و اجرای طرح ها، کشف و نوآوری های تازه در زمینه بیماری ریوی، حمایت می کند، گفت: این مرکز در راستای اهداف پژوهش سعی دارد بتواند به جامعه خدمت کند. 
دکترفرنیا تصریح کرد: این مرکز با کمک بخش دولتی و خصوصی محققان زیادی را جذب کرده و حضور این محققان محیط پویایی را به وجود آورده که بستر گسترده ای برای انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه بیماری های ریوی فراهم شده است. 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره اهداف بین المللی این مرکز اظهار داشت: از بعد بین المللی، هدف این مرکز ارتقای همکاری های پژوهشی و تبادل فرصت ها دردانشگاه های مرتبط بین المللی برای اساتید و دانشجویان فارغ التحصیل شده می باشد و در این راستا مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی تفاهم نامه های متعددی با مراکز علمی بین المللی درسراسر دنیا دارد. 
دکتر فرنیا شاخص های پژوهشی این مرکز را شامل: سارکوئیدوز، عفونت های ریوی و راههای هوائی (نظیر آسم و COPD)، بیماریهای مزمن تنفسی، (اپیدمیولوژی، تشخیص و درمان)، سل، HIV، سل مقاوم به درمان، بیماری های مزمن ریوی اطفال، آلودگی هوا، بیماری های شغلی ریوی، فشارخون اولیه، ترومبوز ورید عمقی، روشهای مقابله با درد متعاقب تراکوتومی، پاتولوژی ریه و قفسه سینه، ایمونوهیستوکمیستری، فلوسیتومتری، بیولوژی مولکولار، کاهش عوارض داروئی، تولید داروهای جدید وارزیابی عملکرد آنها، آنکولوژی قفسه سینه و جراحی قفسه سینه برشمرد و اظهار امیدواری کرد بتوانیم گام های موثری در این زمینه ها برداریم. 
این معاون پژوهش و فناوری خاطرنشان کرد که ساختار پژوهشی این پژوهشگاه شامل سه پژوهشکده سل، پژوهشکده پیشگیری از بیماری های تنفسی و پژوهشکده بیماری های ریوی می باشند که هرکدام از این پژوهشکده ها شامل چند مرکز تحقیقاتی می باشند. وی افزود: مراکز تحقیقات پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی عبارتند از مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی، مرکز تحقیقات پیوند ریه، مرکز تحقیقات بیماری نای، مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی، مرکز تحقیقات بیماری های تنفسی کودکان، مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های تنفسی و مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور. دکتر فرنیا درخاتمه توضیحات کاملی درباره این معاونت و اهداف آن ارایه کرد و افزود: درهمین راستا و با توجه به اهمیت آشنایی با گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناروی پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری درسال 95-94 این معاونت اقدام به انتشار کتابچه ای در این خصوص کرده است. 
شایان ذکر است علاقمندان جهت مشاهده کتابچه گزارش سالیانه این معاونت می توانند با مراجعه به سایت بیمارستان دکتر مسیح دانشوری قسمت معاونت پژوهش به آدرس www. nritld. sbmu. ac. ir مراجعه کنند.