صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


>موفقیت بیش از ۶۰ درصد پیوندهای مغز استخوان در کشور/افزایش عملکرد قلب با تزریق سلول های بنیادی

موفقیت بیش از ۶۰ درصد پیوندهای مغز استخوان در کشور/افزایش عملکرد قلب با تزریق سلول های بنیادی

دکتر سید محمد تقی طباطبائی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به موفقیت بیش از۶۰ درصد پیوندهای مغز استخوان در کشور گفت: با استفاده از بحث سلول های بنیادی بر بافت قلب و تزریق آنها توانسته ایم حداقل۲۰ درصد عملکرد قلب را افزایش دهیم. 
دکتر طباطبائی در ارتباط با نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری های اطفال اظهار داشت: سلول های بنیادی در عالم تئوری یعنی ساخت یک موجود با تمام ویژگی های خلقت شده و یعنی بتوانیم از یک سلول بنیادی یک موجود کامل با تمام مشخصاتی که یک انسان دارد را بسازیم البته این مسئله تئوری زمان بر بوده تا به آن برسیم. وی افزود: سلول های بنیادی به عبارتی سلول های بوده که پتانسیل دارند اگرچه غیرفعال هستند؛ تصور کنید سرمایه غیرفعالی را جایی دارید و یک گروه مطلع و عالم
می توانند آن را به نتیجه برسانند لذا سرمایه سلول های بنیادی در تمام بافت های موجود زنده نیز وجود دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه استفاده از سلول های بنیادی در ایران از جایگاه ویژه درمانی و تحقیقاتی برخوردار است،گفت: درحال حاضر در درمان بخش های همچون نازایی با انجام IVF ،گرفتن سلول های تخم و ترکیب آن با سلول های بنیادی اصلی و گذاشتن آنها در محیط مناسب توانسته ایم نوزادان سالمی را تحویل والدینی که نابارور هستند بدهیم.
دکتر طباطبائی تصریح کرد: در ایران مراجعینی از خارج برای انجام IVF داریم؛ که به کشور ما برای درمان مراجعه می کنند همچنین ما از سلول های بنیادی مغز و استخوان برای پیوند افرادی که مغز و استخوان آنها از کار افتاده، فعال نیست و سرطان مغز و استخوان دارند، استفاده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در درمان IVF برخی از مراکز ما بالای۵۰ درصد و در زمینه پیوند مغز و استخوان بالای۶۰ درصد موفق هستند و از میانگین آمارهای دنیا در مواری همانند آنها و شاید بهتر نیز بوده ایم. دبیر علمی همایش کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی اضافه کرد: در برخی زمینه های سلول های بنیادی در حال تحقیقات و استفاده بینابین هستیم، چرا که این امر سبب شده نتیجه ۱۰۰درصد ندهد ولی با استفاده از بحث سلول های بنیادی بر بافت قلب و تزریق آنها توانسته ایم حداقل ۲۰ درصد عملکرد قلب را افزایش دهیم.
دکتر طباطبائی با تاکید بر اینکه نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری های همچون پارکینسون، سلول های دوپامین ساز و ساخت سیستم عصبی درآزمایشگاهی بسیار مؤثر بوده است،گفت: در درمان بیماری های گوارشی مانند کرون هم در زمینه تحقیقات و درمان موفقیت های خوبی داشته ایم.
وی افزود: سلول های بنیادی در دنیا کاربردهای مختلفی دارد و با توجه به اینکه تخصص بنده نفرولوژی بوده، می بینیم که مشکلات ادراری کودکان با وجود این پیشرفت ها می تواند رفع شود همچنین از طریق سلول های بنیادی می توان مثانه کامل ساخت درحالی که در ایران این مسئله درمرحله تحقیقاتی بوده و هنوز کاربرد درمانی وسیع پیدا نکرده ودرحد کارهای آزمایشگاهی و درمان های نسبی است.
این نفرولوژیست اطفال خاطرنشان کرد: سلول های بنیادی می توانند در درمان مجرای ادراری که آسیب دیده، تنگ شده و عمل جراحی متعدد ممکن بوده آن را بدتر کند، موثر واقع شود همچنین در سال های آینده سلول های بنیادی کاربرد وسیع پیدا خواهد کرد. وی بیان کرد: در دنیا برای سلول های بنیادی سرمایه گذاری گسترده ای صورت می گیرد چرا که از نظر تئوری هر بافت آسیب دیده ای را می توان با استفاده از سلول های بنیادی خود بیمار که کاملا سازگار با خودش، متجانس و هماهنگ بود را به وجود آورد.
دکتر طباطبائی در پایان افزود: سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاهی تکثیر و بعد از هدایت به طرف بافت ویژه که مدنظر بوده برای همه افراد قابل استفاده بوده و به نظر می رسد تاکنون کمترین عوارض ممکن را نیز به همراه دارد.