صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


تأیید نماینده WHO بر عملکرد دانشگاه در اجرای «ایراپن»/ ایران، الگوی مناسب برای منطقه و جهان

تأیید نماینده WHO بر عملکرد دانشگاه در اجرای «ایراپن»/ ایران، الگوی مناسب برای منطقه و جهان

نماینده who در حاشیه بازدید از نحوه اجرای طرح کنترل بیماری های غیرواگیر موسوم به ایراپن در حوزه بهداشتی شهرستان دماوند، اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این برنامه را فوق العاده توصیف کرد.
دکتر اویر اونوما با مثبت ارزیابی کردن اجرای برنامه ایراپن در محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: برنامه ایراپن برنامه ابتکاری موفقی است که به افراد نقاط دوردست مراقبت می دهد، آنها را ارزیابی می کند و خدمات ارایه می کند. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ظرف مدت 6 ماه کارهای
فوق العاده زیادی انجام شده است، زیرساخت ها، آموزش ها و همچنین خدمات ارایه شده برای مدت 6 ماه بسیار زیاد بوده است.
وی با تاکید بر نقش مهم برنامه ایراپن در کنترل بیماری های غیراگیر در محدوه دانشگاه، افزود: تاثیر بالقوه برنامه ایراپن برای پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگیر که سهم بزرگی در حدود 76 درصد در بار بیماری های ایران دارد، بسیار حائز اهمیت است. 
نماینده سازمان جهانی بهداشت با بیان نقشی که اجرای برنامه ایراپن در ایران و در سطح منطقه خاورمیانه و آسیا دارد، خاطرنشان کرد: برنامه ایراپن علاوه برایران درمنطقه هم تاثیرگذار خواهد بود. درواقع بخاطر درصد بالایی که بیماری های غیرواگیر در بار بیماری های کشور دارد، ایران می تواند الگویی مثبت برای منطقه و حتی دنیا باشد. 
دکتر اونوما درخصوص چشم انداز ترسیم شده برای برنامه ایراپن،گفت: ایراپن شانسی را بوجود آورده که مردم فعالانه وارد سیستم بشوند، خدمات بگیرند و مراقبت شوند. همچنین این امکان برایشان بوجود آمده که بتوانند از خدمات نوین درمانی استفاده کنند.
وی چهار عامل را در اجرای موفق برنامه ایراپن در ایران مهم دانست و افزود: اولین عامل تعهد سیاسی دولت است یعنی از راس دولت که رئیس جمهور است تا وزرا و حوزه های وزارت بهداشت و معاونت های وزارت بهداشت همه برای اجرای این طرح تعهد دارند. دومین عامل مهم در این موفقیت تعهد سیستم بهداشتی کشور است که زیرساخت های و منابع انسانی لازم را فراهم کرده و خودش را ملزم به اجرای ایراپن کرده است.
همچنین حمایت جامعه از برنامه ایراپن نیز بعنوان سومین عامل موفقیت طرح مطرح است. درواقع چون شما به مردم خدمات ارایه می کنید به همین علت حمایت مردم جامعه را برای ارجرای برنامه به همراه دارید. درنهایت چهارمین عامل مهم در اجرای موفق برنامه ایراپن نیز نظارت، پایش و ارزشیابی است که شما برای این برنامه، همه این موارد را به خوبی و مستمرا انجام داده و بطور کلی برای اجرای دقیق آن برنامه دارید.