صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


شاخص های تن سنجی 232 کودک در محدوده خدماتی دانشگاه بررسی می شود

شاخص های تن سنجی  232 کودک در محدوده خدماتی دانشگاه بررسی می شود

جلسه توجیهی بررسی کشوری شاخص های تن سنجی کودکان زیر 5 سال چهارم آذرماه در مرکز خدمات جامع سلامت شهید جعفری برگزار شد. 
در این نشست که توسط گروه تخصصی جمعیت، خانواده و تغذیه معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی با حضور کارشناسان تغذیه ستادی و اعضای تیم پرسشگری تشکیل شد، ضمن توجیه دستورالعمل و آشنایی تیم پرسشگر با نحوه تکمیل پرسشنامه ها، شرح وظایف ناظران و پرسشگران نیز ارایه شد. 
در این نشست، آموزش نحوه اندازه گیری شاخص های تن سنجی به صورت عملی انجام پذیرفت و عملکرد پرسشگران مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است این بررسی ملی توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه و دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در آذرماه 96 در تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور اجرا می شود و هدف آن تعیین وضعیت تن سنجی، شاخص های تغذیه ای، رشد و تکامل و برخی نشانگرهای ارزشیابی خدمات نظام بهداشتی در کودکان زیر 5 سال کشور می باشد. 
در راستای اجرای این طرح 232 کودک زیر 5 سال در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.