صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


توجه به موضوع ایمنی غذا در بحران ها یک ضرورت است

توجه به موضوع ایمنی غذا در بحران ها یک ضرورت است

کارگاه علمی "مدیریت تغذیه در بحران" ویژه دانشجویان مقطع دکترای سلامت در حوادث و بلایا، روز سه شنبه هفتم آذرماه در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که به همت دکتر خانی جزنی مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا و با همکاری دکتر جهانگیری و دکتر سهرابی زاده برگزار شد؛ دکتر مینا مینایی مدیر برنامه های بهبود تغذیه کودکان وزارت بهداشت و فرزانه صادقی قطب آبادی مدیر گروه بحران و امنیت غذایی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مدرس حضور داشتند.
در ابتدا دکتر جهانگیری رئیس دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست به اهمیت و نقش تغذیه در شرایط اضطراری و بحران پرداخت. در ادامه دکتر مینایی با تاکید بر نیازهای تغذیه ای گروه های آسیب پذیر و کمبود تغذیه ای شایع در بحران ها، مداخلات پیشنهادی در بحران را مورد بحث و بررسی قرار داد.
"صادقی" مدرس بعدی به بیان اصول تغذیه در بحران، تنظیم برنامه غذایی و موضوع ایمنی غذا در بحران ها پرداخته و کارکرد های اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها براساس EOP را بیان نمود. در پایان نیز مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا نکاتی را در خصوص تغذیه در بحران را متذکر شد. 
گفتنی است کارگاه با مذکور با برپایی جلسه پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل یاد شده خاتمه یافت.