صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


>كلاس آموزشي فارماكوويژيلانس برگزارشد

كلاس آموزشي فارماكوويژيلانس برگزارشد

كلاس آموزشی فارماكوويژيلانس درسه روزمتوالي 2 الی 4 اسفندماه درمعاونت غذاوداروی دانشگاه برگزارشد.   

آشنايي بافارماكوويژيلانس ونحوه پركردن كارتزرد،اختلالات خوني،اختلالات گوارشي و كبدي،اختلالات متابوليكي والكتروليتي،اختلالات كليوي واختلالات پوستي؛ازموضوعات تدريس شده دراين دوره بودند.

مطالب اين دوره ها توسط كارشناسان و اساتيد گروه داروسازي باليني دانشكده داروسازي ارائه شد.  داروسازان، پزشكان وپرستاران حضور فعال در این کارگاه ها داشتند كه درپايان به تمامي شركتكنندگان گواهي آموزشي اعطا شد.  

برگزاری دوره های آموزشی براساس برنامه عملیاتی سال 95

براساس برنامه عملياتي سال 95 معاونت‌ غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره هاي آموزشي مختلف در این معاونت برگزار شد.

دوره هاي اخلاق و رفتار مميزي، سموم آفت‌كش از ديدگاه سم‌شناسي و آناليز، ارزيابي و كنترل تأمين‌كننده و محصول نهايي در غني سازي آرد، نحوه انجام بازرسي از كارخانه و تكميل چك ليست برنامه‌هاي پيش‌نيازي PRPs، نحوه انجام نمونه ‌برداري غذايي و آشاميدني و آرايشي بهداشتي، ارزيابي و كنترل محصول نهايي ازجمله دوره هایی بودند که براساس برنامه عملياتي سال 95 با تدريس اساتيد مختلف برگزار شد.

مخاطبان دوره های مذکور علاوه بركارشناسان غذايي و آرايشيوبهداشتي معاونت غذا و دارو، كارشناسان ساير واحدهاي اين دانشگاه و همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و ايران بودند. در پايان دوره ها نیز گواهي آموزشي به شرکت کنندگان اعطا شد.