صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


>استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سخنران کنگره جهانی International HIV Conference

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سخنران کنگره جهانی  International HIV Conference

در سال های اخیر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری HIV در ایران تغییر یافته است. به طوری که این الگو از بروز بیماری در معتاد مخدر تزریقی به روابط پرخطر جنسی تغیر یافته و این روند در حال افزایش است. بدین علت، کمیته علمی کنگره جهانی ایدز، طی نامه ای از دکتر مسعود مردانی استاد گروه عفونی و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دعوت به عمل آورد که درخصوص تغییر الگوی اپیدمیولوژیک انتقال این بیماری در این مجمع جهانی سخنرانی کند.
لازم به ذکر است مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1384 تاکنون  بنیانگذار و مبدع برگزاری سمیناری بین المللی و کشوری HIV/AIDS در ایران بوده و این سمینار هر دو سال یکبار آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در موضوع ایدز و مسایل اجتماعی مربوطه را به شرکت کنندگان در این برنامه ارایه می دهد.