صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


>بررسی جایگاه انتشار مقالات و مجلات پزشکی دانشگاه درسطح بین المللی

بررسی جایگاه انتشار مقالات و مجلات پزشکی دانشگاه درسطح بین المللی

سمینار یک روزه" ارتقای نشریات پزشکی و دستیابی به ضریب تاثیر(IF)  بالاتر" باحضور پروفسور کریشنا ستیا Prof.Krishna Sethia رئیس مجله بین المللی انگلیسی اورولوژی BJUI و خیریه BJUI؛ توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اول خردادماه در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این سمینار در بخش سخنرانی افتتاحیه دکتر سید جلیل حسینی دبیر علمی سمینار و رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، دکتر علی اکبری ساری دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و دکتر صفری به نمایندگی ازسوی دکتر زرقی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، درخصوص راهکارهای روابط بین الملل، وضعیت مجلات پزشکی ایران و جایگاه انتشار مقالات دانشگاه در مقایسه بین المللی و برنامه های ارتقا، مطالبی را عنوان کردند.
همچنین در ادامه سمینار پروفسور کریشنا ستیا پیرامون موضوعاتی نظیر: آینده مجلات پزشکی انگلیسی زبان؛ نحوه عملکرد پایگاه داده Pubmed و معیارهای انتخاب آنها؛ نحوه ارتقا IF و ارجاعات مجلات پزشکی؛ استفاده از رسانه های عمومی و انتشار آثار علمی؛ مروری بر نحوه بررسی مقالات و انتشار آن در مجله BJUI به سخنرانی پرداخت.
همچنین بحث و تبادل نظر گسترده و عمیق در هر یک از موضوعات فوق از برجستگی های این نشست بود که با سوالات متعدد 
شرکت کنندگان و پاسخ و ارایه تجارب ژورنال های خارجی همراه بود، به طوری که پرسش و پاسخ در هر یک از موضوعات زمان طولانی به خود اختصاص داد.
گفتنی است درسمینار مذکور حدود 150 شرکت کننده از سراسر کشور که شامل سردبیران مجلات و نمایندگان آنها بود، حضور یافتند.