صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


کلاس آموزشی مهارت های زندگی در بیمارستان مسیح دانشوری

کلاس آموزشی  مهارت های زندگی در بیمارستان مسیح دانشوری

کلاس آموزشی مهارت های زندگی شامل خودآگاهی و حل مسئله ویژه کلیه کارکنان بیمارستان به منظور شناخت و کسب مهارت های زندگی و افزایش خودآگاهی و حل مسئله، چهارشنبه 15 شهریور توسط واحد آموزش ضمن خدمت در کلاس درس استاد بهادری بیمارستان دکترمسيح دانشوري برگزار گردید.
قاسم بروجردی کارشناس ارشد روانشناسی بیمارستان و یکی از مدرسین دوره فوق در این کلاس آموزشی، مهارت های زندگی را شامل ابعاد روانی، اجتماعی و بهداشتی عنوان کرد.
قاسم بروجردی در تعریف مهارتهای زندگی بیان کرد: این مهارت ها، توانایی هایی است که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند.
وی در ادامه مطالبی در مورد مفهوم خود آگاهی در روانشناسی، هوشیاری، انواع خود آگاهی، ویژه گی های افراد خودآگاه، قدمهای کسب خودآگاهی، تمرینات شناخت بیشتر احساسات، افکار و رفتار خود، عنوان کرد. 
حاجی زاده، کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دیگر این دوره ضمن توضیح فرآیند حل مسئله این فرآیند را شامل كوشش ها و تلاش هايي دانست كه فرد انجام مي دهد تا استرس را ازميان بردارد، يا به حداقل رساند و يا در نهایت تحمل كند، وی همچنین ویژگی های مقابله مثبت با مسئله را انعطاف پذیری، دوراندیشی و منطقی بودن، دانست. 
شایان ذکر است، دوره فوق زیر نظر دکتر میترا صفا روانپزشک و مسئول واحد روانپزشکی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برگزار شد.