صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


آموزش «فرایند پرستاری و مراحل آن» در مرکز پزشکی امام حسین (ع)

آموزش «فرایند پرستاری و مراحل آن» در مرکز پزشکی امام حسین (ع)

سمینار آموزشی "فرایند پرستاری و مراحل آن" به منظور یادگیری فرایندهای پرستاری و کاربرد نقشه ذهنی (CONCEPT MAP) در فرآیند پرستاری، با حضور70 نفر از کارکنان مرکز روز سه شنبه 11 مهرماه در سالن آمفی تئاتر مرکز پزشکی امام حسین (ع) برگزار شد.
دراین سمینار آموزشی که تدریس آن را طیبه ملاطایفه کارشناس ارشد پرستاری و مسئول آموزش توسعه و کارکنان بعهده داشت، مطالبی نظیر تعریف فرآیند پرستاری و اهمیت فرآیند آن در مراقبت مددجویان، نظریه های زیر ساز فرآیند پرستاری، نظریه عمومی سیستم ها، نیازهای اساسی انسان، ارتباط موثر بین بیمار و پرستار و مراحل مختلف فرآیند پرستاری، بررسی، تشخیص پرستاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی؛ برای حاضران ارایه شد.