صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


نقش مهم انستیتو تحقیقات تغذیه ای در ارتقای زنجیره گندم، آرد و نان کشور

نقش مهم انستیتو تحقیقات تغذیه ای در ارتقای زنجیره گندم، آرد و نان کشور

طی تفاهم نامه ای بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و شورای سلامت وزارت بهداشت؛ محوریت ارتقای زنجیره گندم، آرد و نان کشور به انستیتو واگذار شد و در راستای آن اولین همایش علمی و آموزشی به روزآمدی روش های فن آورانه ارتقای کیفی گندم و آرد و نان، روز چهارشنبه 12 مهرماه در انستیتو برگزار شد. 
در این همایش که مدیران کنترل کیفی و آزمایشگاه و دست اندرکاران تولید آرد منطقه یک حضور داشتند، دکتر هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای جایگاه و اهمیت نان در سلامت جامعه اعلام کرد که هدف ما در مجموعه انستیتو تغذیه این است که جهت بهبود زنجیره گندم، آرد و نان اقدام نماییم.
دکتر حسینی افزود: بازار گندم درجهت افزایش نیاز و مصرف پیش می رود و براساس آمار FAO در دنیا بین سالهای 2007 تا 2017 افزایش نیاز به گندم 4/22 درصد بوده که در این میان بیشترین مصرف گندم در قاره اروپا بوده و ایران هم در 
دهه های 6 و 7 در این مسیر قرار گرفته است. بنابراین ارتقاء و بهبود زنجیره گندم، آرد و نان بسیار ضروری است.
دکتر کریمی رئیس هماهنگی دانش، صنعت و بازار (زنجیره گندم، آرد و نان) نیز خطاب به مسئولین و مدیران کنترل کیفی اظهار داشت: شما وظیفه بسیار مهمی برعهده دارید تا بتوانید کیفیت نان ارائه شده به جامعه بهبود ببخشید. درادامه جمعی از مدیران شرکت های تولید آرد ونان به بیان مسایل و مشکلاتشان پرداختند.