صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


رویکردها در شرایط مختلف کاری در معاونت بهداشتی بررسی شد

رویکردها در شرایط مختلف کاری  در معاونت بهداشتی بررسی شد

کارگاه "مهارت تشخیص عدم انطباق شرایط کار با قابلیت های جسمی روانی شاغلین در محل کار" در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
با توجه به اهمیت موضوع وجود تناسب بین شرایط کاری و ویژگی های جسمی و روانی افراد و کسب مهارت لازم کارشناسان در این زمینه، جهت تشخیص و رفع مشکلات کارگران، برگزاری این کارگاه جهت ارتقای سطح آگاهی کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در محدوده معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در دستور کار آموزشی کارکنان قرار گرفت. 
کارگاه مذکور در تاریخ‌های 3 و 15 مهرماه در مراکز بهداشت شرق و شمال برگزار شده و در ادامه در تاریخ‌های 19 و 24 مهرماه به ترتیب در شبکه‌های بهداشت و درمان قرچک و دماوند برگزار می شود.
گفتنی است در طی این کارگاه شرکت کنندگان با مباحثی از قبیل ساختار فیزیولوژیک افراد، انواع رویکردها در شرایط مختلف کاری، اهمیت تناسب کار با کارگر و نتایج عدم تناسب آنها آشنا شدند.