صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


>با کتاب «ژن یازدهم» بیشتر آشنا شوید و صفحاتی از آن را ورق بزنید

با کتاب «ژن یازدهم» بیشتر آشنا شوید و صفحاتی از آن را ورق بزنید

کتاب ژن یازدهم توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 منتشر شد. 
ترجمه این کتاب توسط دکتر آرزو صیاد استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری علی اسفندیاری، دکتر ملینا حسینی، رومینا دستمالچی، سیمین رحیمی علی آبادی، محمد طاهری، زهرا طاهریان اصفهانی، عطیه عابدین دو، نوشین عسگری، شیرین نعمتی و رضوان نوروزی صورت گرفته است. 
کتاب مذکور به چهار بخش اصلی شامل ژن و کروموزوم ها، نوترکیبی و همانندسازی DNA، مکانیسم های رونویسی و پس از رونویسی و تنظیم ژن، تقسیم شده است و هر بخش از چندین فصل زیر مجموعه تشکیل شده است. بخش اول شامل 10 فصل است که از جمله فصول آن می توان فصل هایی همچون ژن ها از جنس DNA هستند، ژن ها کد کننده RNAها و پلی پپتیدها هستند و روش های بیولوژی و مولکولی و مهندسی ژنتیک اشاره کرد. 
بخش دوم که شامل فصول یازدهم تا همجدهم این کتاب است به مباحثی همچون "همانندسازی به چرخه سلولی متصل است "و "ریلیکون، شروع همانندسازی"، می پردازد و در بخش سوم که شامل فصول نوزدهم تا بیست و پنجم کتاب است به مباحثی همچون "رونویسی در پروکاریوت ها" و "رونویسی در یروکاریوت ها" پرداخته شده است. 
در بخش چهارم نیز مباحث مربوط به اپران، استراتژی های فاژ، تنظیم رونویسی در یوکاریوت ها، اثرات اپی ژنتیک و RNA تنظیمی، در پنج فصل گنجانده شده است. 
علاقمندان به تهیه کتاب می توانند به محل انتشارات دانشگاه واقع در ولنجک-جنب بیمارستان طالقانی- قبل از درب ورودی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فروشگاه و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کنند و یا با شماره 22437883 جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند. 
برای مشاهده تعدادی از صفحات این کتاب، روی تصویر زیر کلیک کنید: