چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته های مرکز > شورای پژوهشی 
 
 

 

شورای پژوهشی مرکز

 

 

 • جناب آقای دکتر علی دباغ

 

 • جناب آقای دکتر فرهاد صفری

 

 • جناب آقای دکتر محمد فتحی

 

 • جناب آقای دکتر فرامرز مصفا

 

 • جناب آقای دکتر بابک قرائی

 

 • جناب آقای دکتر علیرضا جعفری

 

 • جناب آقای دکتر علیرضا میرخشتی

 

 • جناب آقای دکتر مسعود هاشمی

 

 • جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی

 

 • جناب آقای دکتر پیمان دادخواه

 

 • جناب آقای دکتر سیروس مؤمن زاده

 

 • جناب آقای دکتر محمد رضا هاشمیان

 

 • جناب آقای دکتر محمد عباسی نظری