يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی 
 
 

اعضای مرکز                                                                                                                                     

دکتر مرتضی صافی  

تاریخ تولد: 1340

محل تولد: گلپایگان

 سوابق اجرایی و مدارج علمی:

 

اخذ دیپلم پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1986

- اخذ برد تخصص قلب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1990

- فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و الکتروفیزیولوژی از سال 1994 تا 1996 در بیمارستانهای Royal Brompton and St. Mary’sدر لندن

استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- تدريس در دانشكده پزشكي بعنوان استاد دانشگاه علوم پزشكي

- اجراي 30 طرح تحقيقاتي از سال 1370 تا كنون

- عضو هیئت برد تخصصی قلب و عروق از سال 1385 تا کنون

- چاپ بیش از 50 مقاله فارسی و انگلیسی

-معاونت پژوهشي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: سالهای 1376 تا 1379

- رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان شهید مدرس: سالهای 1385 تا 1388 و از 1393 تا کنون.

- رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق:  سال 1389 تا کنون

- رئیس گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: از سال 1395-

mortezasafi@sbmu.ac.ir

Dr Safi, CV

Google scholar

Scopus

دکتر محمد حسن نمازی                                                                                                              

تاریخ تولد: 1334

محل تولد: شیراز

سوابق اجرایی و مدارج علمی:

- فوق‌ تخصص‌ اينترونشنال‌ كارديولوژي‌ و الکتروفیزیولوژی

- استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - گروه‌ آموزشي‌قلب‌ وعروق

- تدريس در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي از سال1367 تا کنون

- اجراي 30 طرح تحقيقاتي از سال 1367 تا كنون

- ریاست مرکز تحقیقات قلب و عروق: سالهای 1378 تا 1382

- ریاست بخش قلب و عروق بیمارستان شهید مدرس: سالهای 1380 تا 1385


  mhnamazi@sbmu.ac.ir

Dr. Namazi, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر حبیب الله سعادت                                                                                                               

تاریخ تولد: 1334

محل تولد: لار

سوابق اجرایی و مدارج علمی:

- استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- رياست دانشكده پزشكي از سال 1376 تا 1381

- معاون آموزشي دانشكده پزشكي از سال 1368 تا 1371

- مديريت دوره شبانه دانشكده پزشكي از سال 1376 تا 1381

- عضو شوراي دانشگاه از سال 1376 تا 1381

- تدريس در دانشكده پزشكي 

- اجراي 30 طرح تحقيقاتي از سال 1378 تا كنون

Hsaadat2001@yahoo.com

Dr.Saadat, CV

Google scholar

Scopus

 

  

دکتر حسین وکیلی                                                                                                                                

تاریخ تولد: 1339

محل تولد: اصفهان

سوابق اجرایی و مدارج علمی :

- استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- تدريس در دانشكده پزشكي

- اجراي 30 طرح تحقيقاتي از سال 1373 تا کنون.

- رياست بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال 1373 تا 1376 .

- معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 1376 تا 1378

- رياست مركز پزشكي آموزشي و درماني شهيد مدرس از سال 1378 تا 1384 .

- رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان شهید مدرس: از سال 1389 تا 1393.


h_vakili@sbmu.ac.ir

Dr. Vakili, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر رکسانا صادقی                                                                                                                                                                                                                                                                       

محل تولد: شیراز

سوابق اجرایی و مدارج علمی:

- فوق‌ تخصص‌ اينترونشنال‌ كارديولوژي‌

- دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - گروه‌ آموزشي‌ قلب‌ و عروق

- تدريس در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي از سال 1387 تا کنون

- عضو مركز تحقيقات قلب و عروق

- عضو انجمن اینترونشنال کاردیولوژی (ISOIC)

- عضو انجمن EAPCI

- نماينده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشيابي برنامه هاي كشوري رشته قلب و عروق

- عضو هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته بیماری های قلب وعروق در سال 1389 و 1390و 1391

- اجرای 30 طرح تحقیقاتی

Roxan_sadeghi@gmail.com

Dr. Sadeghi, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر مریم طاهرخانی

تاریخ تولد: 1356

محل تولد: تاکستان

      عنوان علمی

  استاديار گروه قلب و عروق دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1385 تا کنون

 dr_taherkhani2004@yahoo.com

Dr. Taherkhani, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر مهنوش فروغی                                                                                                                               

دانشیار جراحی قلب و عروق

آدرس محل کار  :بخش جراحی قلب بیمارستان شهید مدرس- سعادت اباد

شماره تلفن محل کار: 7-22074090

آدرس پست الکترونیکی:m_foroughi@sbmu.ac.ir

mahnoosh.foroughi@gmail.com

سوابق تحصیلی:

دیپلم پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 73

بورد جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 79

بورد جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 83

Dr. Foroughi, CV

Google scholar

Scopus

Orcid

 

 

دکتر محمد اسد پور پیرانفر                                                                                                                                                                                                                                                 

تاریخ تولد: 1330

محل تولد: اردبیل

  سوابق اجرایی و مدارج علمی:

- فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران و محل اخذ دانشنامه تخصصی داخلی و فوق تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم

پزشکی ایران.

فوق تخصص قلب و عروق

- استاد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی.

- تدريس در دانشكده پزشكي از سال 1368 .

- رئيس بخش قلب و عروق بيمارستان آیت ا... طالقاني از سال 1376 .

- مدير گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 1386 تا  مهر ماه سال 1395

- اجراي 25طرح تحقيقاتي مصوب

drpiranfar@yahoo.com

Dr. Piranfar, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر عبدالحمید باقری                                                                                                                                

تاریخ تولد: 04/03/1340

نشانی:ایران، تهران، بزرگراه یادگار امام (ره)، بلوار سعادت آباد، بیمارستان شهید مدرّس

شماره‌های تماس:98-22074087  21  0098 ، تلفن همراه: 9121243667  0098

 نمابر:22074101  21  0098

نشانی پّست الکترونیکی:abagheri@sbmu.ac.ir

Dr. Bagheri, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر سعید علیپور پارسا                                                                                                                           

تاریخ تولد: 1350

محل تولد: تبریز

شماره تلفن محل کار: 7-22074090

آدرس پست الکترونیکی:saeedalip@gmail.com

 سوابق اجرایی و مدارج علمی:

- فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی

 

- دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آموزشی قلب و عروق

  - تدريس در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي از سال  1382

- عضو مركز تحقيقات قلب و عروق

- عضو هیات ممتحنه آزمون پره انترنی وزارت بهداشت از سال 1385 تاکنون

- عضو هیات ممتحنه آزمون دستیار تخصصی وزارت بهداشت از سال 1388 تاکنون

- عضو هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته بیماری های قلب وعروق از سال 1385 تاکنون

- سرپرست آزمون گواهینامه تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1390 تاکنون

- عضو هیئت ممتحنه آزمون فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

- داوری در مجلات بین المللی IJKD، Urology Journal، مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ژورنال آنستزی ایران و مجله پژوهنده

- سرپرستی پایان نامه های پزشکی دستیاران داخلی، دستیاران قلب و انترنهای دانشگاه

Dr Alipour Parsa, CV

Google scholar

Scopus

 

دکتر سید محسن میرحسینی                                                                                                                        


بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق

متولد : 1342 کرمان- متاهل

آدرس:خیابان سعادت اباد- بیمارستان شهید مدرس– بخش جراحی قلب

تلفن همراه 09121223636

آدرس پست الکترونیکی: mohsenmirhosseini.@yahoo.com

Dr.Mirhossieni,CV

Google scholar

Scopus

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دکتر محمدعلی اکبرزاده 

استادیار قلب و عروق

تاریخ تولد:1358

محل تولد:شیراز

پست الکترونیک: akbarzadehali@yahoo.com

Dr. Akbarzadeh, CV 

Google scholar

Scopus

Orcid

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

دکتر فریبا بیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dr. Fariba Bayat, CV

Google scholar

Scopus

 

 

 

 

دکتر عیسی خواهشی بناب                                                                                                                

متخصص قلب و عروق

استادیار، عضو هئیت علمی گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهید مدرس

Dr. Isa Khaheshi, CV

Google scholar

Scopus

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز تحقیقات قلب و عروق
آدرس : تهران - انتهای سعادت اباد- بیمارستان شهید مدرس- مرکز تحقیقات قلب و عروق

تلفن : 22083106 - 021
پست الکترونیک:         cardiord@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.