شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

مرکز تحقيقات تغذيه و غدد درون ريز

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

تاريخچه:
گروه تغذيه از سال 1376 به عنوان يك گروه پژوهشي مستقل در مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم شروع به فعاليت كرده است. از جمله اين فعاليت ها ارائه طرح هايي در مورد ديابت، اختلالات ليپيدها، مقايسه يد ادرار ، بررسي اثر تزريق يد روغني، بررسي شاخص گليسمي ميوه هاي مختلف بوده است.
 از سال 1378 تا كنون با شروع مطالعه كوهورت قند و ليپيد تهران، همكاري در اين طرح در قالب بررسي وضعيت تغذيه اي و ارتباط آن با سطح سرمي ليپيدها و ليپوپروتئين ها و چگونگي روند آنها از فعاليت هاي عمده اين گروه محسوب مي شود و حاصل آن چاپ بيش از 50 مقاله علمي پژوهشي فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و خارجي و كسب جوايز ارزنده در جشنواره -هاي پژوهشي است.
همكاري وسيع در طراحي و اجراي طرح ملي " مداخله تغيير شيوه زندگي به منظور پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير" بويژه چاقي، ديابت، بيماري هاي قلبي عروقي، اختلالات ليپيدها، پرفشاري خون از طريق آموزش گروهي چهره به چهره ، برقراري كلينيك تغذيه ( بررسي اثر رژيم هاي درماني بر روند بهبود بيماري هاي غير واگير) و تهيه و تنظيم متون آموزشي تغذيه مانند پوستر ، پمفلت هاي آموزشي و پيك تندرستي و توزيع آن در جامعه مورد نظر و بررسي تاثير مداخله تغذيه اي (مداخله تغيير شيوه زندگي) بر آگاهي، نگرش و عملكرد و دريافت هاي غذايي دانش آموزان در مدارس كه از سال 1380 همزمان با شروع مرحله دوم و سوم كوهورت در حال اجرا است.
از جمله فعاليت هاي ديگر استاندارد كردن روش هاي مطالعه وضع تغذيه و ارزيابي درجه اعتماد و اعتبار آن تحت عنوان طرح ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه تكرر مصرف غذايي است.
ساير فعاليتهاي محققين و كارشناسان اين واحد عبارت است از:
·         ارائه طرح هاي تحقيقاتي جانبي در راستاي اهداف مركز
·         استاندارد كردن روش هاي مطالعه وضع تغذيه و ارزيابي درجه اعتماد و اعتبار آن
·         تهيه و تاليف كتب و مقالات علمي جهت نشر و ارائه در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي
·         نظارت بر كنترل كيفي جمع آوري اطلاعات تغذيه اي طرح ها و بررسي نتايج
·         تهيه و تنظيم مقالات علمي جهت شركت و ارائه در كنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجي
·         داوري مقالات علمي – پژوهشي داخلي و خارجي براي مجلات معتبر
·         همكاري با ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و تنظيم برنامه هاي تغذيه اي
 در سال 1391 ، مركز تحقيقات تغذيه و غدد درون ريز به منظور ايجاد و هماهنگي در پژوهش هاي پايه و كاربردي در علوم تغذيه در ارتباط با بيماري هاي غيرواگير در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به تصويب رسيد.
 
- اهداف و الويت ها:
1-   ارزيابي وضعيت تغذيه:
- تعيين عادات، الگوها و عوامل تغذيه­اي در ارتباط با عوامل خطر بيماري­هاي غدد درون ريز(ديابت/سندرم متابوليک/قلبي عروقي/تيروئيد/سرطان)
- ارزيابي­هاي تن سنجي
- ارزيابي ريز مغذي­ها
2-   مداخلات تغذيه­اي براي کاهش بيماري­هاي غدد درون ريز:
- طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي آموزش تغذيه
- طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي رژيم­هاي درماني
- طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي مکمل­هاي غذايي، غذا-داروها و مواد غذايي فراويژه
3-   طراحي و اجراي مطالعات پايه در ارتباط با تغذيه و بيماري­هاي غدد درون ريز:
- طراحي و اجراي مطالعات سلولي مولکولي
- طراحي و اجراي مطالعات تجربي
4-   تبيين فرايند شکل­گيري عادات و رفتارهاي تغذيه­اي:
- طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري عادات نادرست تغذيه­اي در کودکان و نوجوانان
- طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري رفتارهاي غلط تغذيه­اي خانواده
5-   بررسي عوامل تغذيه­اي موثر بر رشد و تکامل و اندوکرينولوژي توليدمثل:
- عوامل تغذيه­اي موثر در مراحل مختلف بلوغ جنسي
- عوامل تغذيه­اي موثر بر سطوح مختلف هورمون­هاي مرتبط با رشد و بلوغ
- عوامل تغذيه­اي موثر بر سن پائسگي و عوارض آن
- عوامل تغذيه­اي مرتبط با اختلالات اندروکرينولوژي توليد مثل
6-   تهيه و تدوين گزارش از داده­هاي موجود کشوري:
- انجام مطالعات متا آناليز
- انجام مطالعات مرور سيستماتيک

    7- توسعه و اعتبار سنجي ابزارهاي تشخيصي وضعيت تغذيه

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
تلفن : 22432500 - 021
پست الکترونیک : info@endocrine.ac.ir

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.