دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

 

تاريخچه

مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد درون ريزاز سال 1391 با هدف توليد و گسترش علم از طريق طراحي و انجام پژوهش­هاي بنيادي و کاربرديدر زمينه بررسي جنبه هاي سلولي و مولکوليبيماري هاي غدد درون ريز بنيان نهاده شد. اين مرکز فعاليت خود را به طور رسمي در پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي آغاز نموده است و متعهد به ايجاديک گروه تحقيقاتي قوي در آينده­ي نزديک مي باشد. نيروي انساني متخصص در اين مرکز درحال حاضر عبارتند از: 3 عضو ثابت هيات علمي، 2 عضوهيات علمي پاره وقت و 3 محقق.

 

اهداف و اولويت ها: شامل چشم انداز و ماموريت

اين مرکز تحقيقاتي به عنوان يکي از مراکز تحقيقاتي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، در راستاي اهداف و رسالت هاي پژوهشکده ماموريت هاي زير را بر عهده دارد:

1- ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و جذب نيروهاي انساني متخصص در زمينه بررسي ژنتيکي بيماري هاي متابوليک و مولتي فاکتوريال به منظور بررسي جنبه هاي آماري و اپيدميولوژيک

2- برقراري ارتباطات بين المللي جهت بررسي جمعيت قند و ليپيد تهران با رويکرد بررسي نسل جديد تعيين توالي (Next generation sequencing)

2- انجام پژوهش هاي بنيادي در زمينه ژنتيک هورمونيميکس و متابولوميکس

3- مشارکت با مراکز ديگر پژوهشکده در آموزش نيروي انساني در رشته غدد درون ريز و متابوليسم و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه هاي آموزشي

 

مطالعات پايه

1.بررسي تغييرات بيوشيميايي متابوليت هاي موثر در بيماري هاي اندوکراين و چند عاملي

2.بررسي تغييرات ژنتيکي مرتبط با ژن هاي موثر در بيماري هاي اندوکراين و چند عاملي

3.بررسي عوامل محيطي مانند ويروس ها، باکتري ها، مواد غذايي و داروها در ايجاد بيماري هاي اندوکراين

 

واحدهاي زير مجموعه: توضيح اهداف و ساختار و فعاليت هاي هر واحد

‌ازميان مولکول هاي حياتي‌ اسيدهاي نوکلئيک (شاملDNA وRNA) و پروتئين‌هادر مرکز توجه مطالعات سلولي و مولکولي مي‌باشند. مولکول DNAمرکز ذخيره‌ اطلاعات جهت حفظ و تعيين تمامي صفات بوده و فرمان هاي لازم براي شکل گيري اين صفات را از طريقRNA منتقل مي­نمايد.‌ اين‌ فرمان ‌ها عمدتا منجر به ساخت پروتئين شده و پروتئين ها هستند که ‌ فنوتيپ سلول را شکل مي­دهند. در زيست‌شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌ چگونگي‌ انجام اين‌ فعاليت‌ها بررسي‌ مي‌شود.امروزه‌ زيست‌ شناسي‌ در کشورهاي‌ پيشرفته‌ بيش‌ از 80 تا 90 درصد، سمت‌ و سوي‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ دارد. چرا که‌ رشته‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ نيروي‌ انساني‌ لازم‌ را براي‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ پزشکي‌، بيوشيمي‌، ژنتيک‌، بيوتکنولوژي‌، مهندسي‌ ژنتيک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شيلات‌ و دام‌ تربيت‌ مي‌کند.اعضاي هيات علمي درتحقيق در زمينه بررسي ژنتيکي بيماري­هاي قلبي_عروقي و عوامل خطر ساز مرتبط با آن­ها علاقه­ مند بوده وبيشتربر روي بيماري هايي همچون ديابت، چاقي، سندرم متاوليک، سندرم تخمدان پلي کيستيک و تيروئيد متمرکز شده اند.علايق پژوهشي شامل بررسي ژن­ هاي جهش يافته در سرطان تيروئيد، شناسايي پلي مورفيسم هاي دخيل با هر کدام از اين بيماري­ ها با روش هاي تعيين توالي جديد و مقايسه اين يافته ها با بانک هاي اطلاعاتي مرجع مانند HapMap و Genome1000 و بيان ژن برخي از ژن­ها با چاقي مي باشد. همکاري قابل ملاحظه­اي در ميان اعضاي هيئت علمي و محققين در پژوهش­ هاي موردمطالعه وجود دارد. اکتشافات و نوآوري­هاي پژوهش دربخش سلولي  و مولکولي کمک خواهدکرد که درک مکانيسم­هاي مولکولي و سلولي از پيشرفت بيماري ­ها و درنهايت افزايش توانايي مابراي شناسايي،کنترل و درمان آنها مورد استفاده قرار گيرد.مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد درون ريز يکي از آزمايشگاههاي ملي تشکيل دهنده شوراي تحقيقات علمي چندرشته­اي برترتحقيق و توسعه سازمان در ايران مي باشد.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
تلفن : 22432500 - 021
پست الکترونیک : info@endocrine.ac.ir

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.