سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > هیأت امنا و شوراها 
 
 

اعضای هیات امناء:

 • جناب آقای دکتر محمد مخبر
 • جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی
 • جناب آقای دکتر محمد کریم شهرزاد 
 • جناب آقای دکتر امیدوار رضایی میر قائد
 • جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
 • جناب آقای دکتر ایرج فاضل
 • جناب آقای مهندس سید حسین هاشمی - استاندار تهران

___________________________________________________________________

وظایف و اختیارات هیات امناء:

 

 

 • تصويب آيين نامه داخلی
 • تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد وزارت  متبوع با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شوراي عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد.
 • بررسی و تصويب موسسه ای که از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد می شود
 • تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه
 • تصويب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه
 • تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعيين حسابرسی و خزانه دار برای دانشگاه
 • کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی و تجهيزاتی ، ساختمانی با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی
 • تصويب آيين نامه مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می باشد
 • تعيين نحوه اداره واحدهای توليدی ، خدماتی ، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
 • تعيين ميزان پرداخت حق التدريس ، حق التحقيق ، حق الزحمه ، حق التاليف و نظاير آن
 • بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئيس دانشگاه ارائه می شود
 • تصويب مقررات استخدامی هيات علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود .

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.