شنبه ٢١ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه جراحي عمومي

اهداف برنامه آموزش دستيار جراحي عمومي

عنوان برنامه مورد ارزشيابی : آموزش دستياران تخصصی جراحی عمومی

تاريخ شروع طرح : خرداد 82   

مدير گروه :  دكتر ايرج فاضل   

مسئول اجراي طرح :  دكتر خسرو ايازي - دكتر ايرج فاضل - دكتر محمد رضا كلانتر معتمدي  

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : دکتر محمد مظفر – دکتر فرشته کمانی

 آدرس الکترونيکی گروه 

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 38 نفر

مراكز آموزشي:  آيت اله طالقاني – شهداء تجريش – امام حسين (ع) – لقمان حكيم – شهيد مدرس

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)        

خسرو ايازی                                                           

دكتر سيواك الياسيان

دكتر توفيق جواد زاده

دكتر شهريار رحماني  

دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی

دکتر فرشته کمانی

دکتر محمد مظفر

 

 

0پيشرفت طرح 

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.