دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه روانپزشكي

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : آموزش دستياران دوره تخصصي روانپزشكي

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت 81  

مدير گروه : دكتر  سيد سعيد صدر 

مسئول اجراي طرح : دكتر عليرضا ظهيرالدين  

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : دكتر يوسف سمناني 

آدرس الکترونيکی گروه :y.semnani@sbmu.ac.i

 تعداد اعضاء هيأت علمي گروه:24  نفر

مراكز آموزشي : امام حسين (ع )- آيت اله طالقاني 

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دكتر ماهيار آذر

دكتر نرگس بيرقي

دكتر يوسف سمناني

دكتر سيد مهدي صميمي

دكتر عليرضا ظهيرالدين 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت طرح

 

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.