يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : آموزش دانشجويان كارشناسي ارشد انگل و قارچ شناسي

تاريخ شروع طرح : ارديبهشت 82  

مدير گروه : دكتر  محمد رضا نظري پويا   

مسئول اجراي طرح : دكتر محمد رضا نظري پويا   

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : دكتر علي حقيقي   

ahaghighi@sbmu.ac.ir  :آدرس الکترونيکی گروه

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه: 11  نفر

مركز آموزشي: دانشكده پزشكي

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

دکتر حسن بشيری بد

دكتر فريد تحويلداري

دكتر علي حقيقي

دكتر هوشنگ خزان

آقاي سيد جواد سيد طبائي

دكتر ساعد شهابي

دكتر علي قجري

دكتر بهرام كاظمي

دكتر محمدرضا نظري پويا

 

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.