شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
ادارات تابعه
 
 

گروه  مامايي

عنوان برنامه مورد ارزشيابي : برنامه آموزش دانشجويان كارشناسي مامايي   

تاريخ شروع طرح : خرداد 81   

مدير گروه :  خانم فاطمه ناهيدي    

مسئول اجراي طرح :  خانم فاطمه ناهيدي  

مسئول هماهنگي تيم ارزشيابي گروه : خانم نورالسادات كريمان – خانم ماهرخ دولتيان

sbmf@sbmu.ac.ir   :آدرس الکترونيکی گروه

تعداد اعضاء هيأت علمي گروه : 8  نفر

مركز آموزشي : دانشكده پرستاري و مامايي

اعضاي تيم ارزشيابي گروه : ( به ترتيب حروف الفبا)

خانم محبوبه احمدي

خانم گيتي ازگلي

خانم فيروزه اسدزاده

خانم فرزانه پازنده

خانم شراره جان نثاري

خانم ناهيد خداكرمي

خانم زيبا سهمي ايزديان

دكتر معصومه سيمبر

خانم زهره شيخان

خانم صديقه علي اكبري

پیشرفت طرح

گام اول

معرفي ارزشيابي دروني

گام دوم

تشكيل كميته ارزشيابي

گام سوم

تدوين و تصريح اهداف

گام چهارم

تعيين حوزه ها و ملاك ها

گام پنجم

تعيين وضعيت مطلوب

گام ششم

تعيين روش هاي جمع آوري و ابزارها

گام هفتم

جمع آوري , تحليل و تفسير

گام هشتم

تهيه گزارش مقدماتي و بحث

گام نهم

گزارش نهايي و پيشنهادات

گام دهم

پیگیری

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.